Fotnoten: Forsking

Fotnoten er Kreftavdelingas magasin for pasientar og pårørande. I denne bolken les du om forsking ved avdelinga eller forsking som angår kreftbehandling. Det kan også dreie seg om forsking som er lovande, men enno på forsøksstadiet.

Siste om forsking i Fotnoten