HELSENORGE

Fotnoten: Avdelinga

Fotnoten er Kreftavdelingas magasin for kreftpasientar. Denne bolken kan og vera aktuell for pårørande, her les du om avdelinga, til dømes nyaste innkjøp og livet på avdelinga.

Fann du det du leita etter?