Fotnoten: Avdelinga

Fotnoten er Kreftavdelingas magasin for pasientar og pårørande. I denne bolken les du om avdelinga, til dømes nyaste innkjøp og livet på avdelinga.

siste om avdelinga i fotnoten