HELSENORGE
Dame i sofa med bærbar datamaskin

Fotnoten

Fotnoten er Kreftavdelingas magasin for pasientar og pårørande. Her blir du enkelt oppdatert på dei siste resultata innan kreftforsking, korleis me jobbar for forbetring av kommunikasjon, vidare diverse ved avdelinga og til sist litt "tidsfordriv".

Fann du det du leita etter?