HELSENORGE

Forskning hos Energiteamet PBU

Energiteamet PBU gjennomfører no ein forskningsstudie på deltakarane i TAG-gruppene. 

Formålet er å sjå om programmet TAG (Trygg, Aktiv og Glad) verker slik som intensjonen er. 
TAG-programmet har som mål å gjere barnet/ungdommen tryggare, og å betre symptom på angst og depresjon. Gjennom TAG ynskjer vi også å skape mestringsopplevingar og bidra til auka aktivitet i kvardagen. 

 
Føremålet til studien er å finne ut om vi når måla våre med TAG-programmet. 
Vi ynskjer også å finne ut korleis vi kan gjere TAG-programmet endå betre. 

 
Forskningsstudien er leia av psykologspesialist /PHD Arne Kodal
Har du spørsmål om forskningsstudien kan du kontakte Arne Kodal på: 

 
Meir informasjon om studien finn du nedanfor: 

Infoskriv foreldre

Infoskriv foreldre feasability studie tag (PDF)

Infoskriv ungdom

Infoskriv ungdom feasability studie tag (PDF)

Aktuelle spørreskjema

Spence angstskala for barn (SCAS-C)Spence angstskal foreldreversjon (PDF)SMFQ- barn eller ungdom (PDF)SMFQ foreldre versjonDemografi far eller mor (PDF)

ADHD rating scale Foreldre versjon (PDF)