Filmer om Bergen Center for Brain Plasticity og Bergen 4-Day Treatment

Filmene forteller om hvordan det er å leve med tvangslidelse, hvordan behandling kan endre liv, og hvordan vi kan bruke behandling for å bedre forstå hvordan lidelsen påvirker hjernen.

 

Kathrine Mydland-Aas forteller om hvordan det er å ha hatt tvangslidelse og bli fri etter behandling. Professorene Gerd Kvale og Bjarne Hansen forteller om kjernen i behandlingen, og hvordan vi kan bruke behandling for å bedre forstå hjernen.

 

Her forteller Professorene Gerd Kvale og Bjarne Hansen enda mer om behandling. Førsteamanuensis og radiolog Olga Therese Ousdal forteller også hvordan vi kan bruke hjernavbildning for å undersøke hjernens aktivering og struktur for å forstå hvordan behandling virker.


 


Her forteller Kathrine Mydland-Aas og hennes familie om hvordan det er å ha tvangslidelse og hvordan livene deres var før behandling.

  

Her forteller Kathrine Mydland-Aas og hennes familie om hvordan livet er etter å ha blitt kvitt tvangslidelsen etter behandling.

 


Her forteller Jerica om hvordan OCD tok over livet hennes, og hvordan livet endret seg etter behandling.


 

Her forteller Porshe om hvordan OCD tok over livet hennes, og hvordan livet endret seg etter behandling.


 

Her forteller Vicky om hvordan OCD tok over livet hennes, og hvordan livet endret seg etter behandling.