Informasjon fra Helse Vest IKT

Teknisk løsning for å kunne motta elektroniske radiologihenvisninger

Nytt røntgensystem i Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Betanien Sykehus blir innført 11. november. Sammen med dette kommer den tekniske løsningen for å kunne motta elektroniske radiologihenvisninger. 

I den forbindelse vil Helse Vest IKT dele noen erfaringer fra breddingen i de andre helseforetakene i håp om at overgangen skal bli så glidende som mulig.

Dersom dere har spørsmål om elektronisk meldingsflyt som ikke blir besvart her så kan disse rettes mot samhandling@helse-vest-ikt.no.

DIPS Interactor

Helse Vest anbefaler på det sterkeste at røntgenhenvisninger blir gjort gjennom DIPS Interactor. Dette er det samme programmet som benyttes ved bestilling av labprøver. 


Fordeler med DIPS Interactor:

  • Henvisningen sendes med riktig meldingstype.
  • Det er sikret riktig mottaker av røntgenhenvisningen.
  •  Man kan bestille både til lab og radiologi i samme henvisning.
  • Tjenestetilbudet er skreddersydd. Det vil si at når man har valgt en undersøkelse viser Interactor kun de avdelinger/sykehus som tilbyr disse undersøkelsene. De private røntgeninstituttene har også vist interesse for å bli et valg i Interactor. 
  • Det er knyttet bildediagnostiske henvisningsråd til en del av undersøkelsene. Disse vil kunne hjelpe å velge de undersøkelser som er best egnet til de ulike kliniske problemstillingene.
  • Det er informert om ventetider på de ulike undersøkelsene.

Guide

Samhandling har guider for bruk av Interactor for Infodoc Plenario, CGM Journal og System X. Du finner dem her, under «Brukerveiledning Radiologi».

Dersom du ikke har Interactor og ønsker dette kan du sende en epsot til 

samhandling@helse-vest-ikt.no.


Bildediagnostikk

Direktoratet for e-helse har besluttet at de ulike radiologitjenestene skal nå samles under en ny betegnelse: Bildediagnostikk. Dette er en kategori som vil omfatte alt av medisinsk billedtakning, fra røntgen, CT, MR, mammografi, mm. Helse Vest IKT benytter anledningen til å oppdatere tjenestene sine slik at de stemmer overens med Direktoratets retningslinjer.
For deg som henviser til Helse Vest vil dette påvirke hvilken mottaker du skal velge når du skal henvise noen til røntgen. Tidligere har tjenester vært listet som [Helseforetak], Røntgen. Disse vil bli stengt. I stedet må man bruke de nye tjenestene som står oppført som [Helseforetak], Bildediagnostikk.
Svar som sendes på de gamle tjenestene etter oppstartshelgen vil bli avvist. Dersom dere ikke får opp Bildediagnostikk som en mulighet så må dere kontakte journalleverandøren deres for å oppdatere systemet.
Dette problemet kan unngås ved å bruke DIPS Interactor til å henvise.


Kliniske henvisninger og røntgenhenvisninger

Vi ser at flere legekontor forsøker å henvise til røntgen med en klinisk henvisning i stedet for en røntgenhenvisning (også referert til som røntgen rekvisisjon). Disse er fra et teknisk ståsted ulike meldingstyper og røntgensystemet klarer ikke å laste inn kliniske henvisninger. I Helse Stavanger blir slike feilsendte henvisninger avvist, mens i andre foretak benyttes en manuell prosess for å overføre henvisningene, noe som skaper store forsinkelser i pasientbehandlingen. Dette er ikke et problem dersom man henviser med DIPS Interactor. Da blir riktig meldingstype valgt automatisk.