PKO-nytt februar 2018

Hovudtema er om demens og  kva medisinar som nyttast i behandlinga. Det har vist seg at medisinane kan stabilisere sjukdomsbilde. 

Vidare skriver vi om at LKB har tatt i bruk ei ny aksjonsgrense for folatmangel. Her er orientering om typiske symptom på folatmangel og nokre kostråd. 

Haraldsplass sykehus har i haust starta ein poliklinikk for vurdering av skulderplager. Poliklinikken har eit team  med skulderortoped, lege i spesialisering, erfaren fysioterapeut og kiropraktor. Poliklinikken er starta for å redusere ventetida til pasientar som treng vurdering av skuldra hos ortoped.

Les meir i PKO-nytt

Vi minner om temakvelden for helsepersonell "Når unge stenger døra" 14.02.2018 på Bikuben kurs og konferansesenter på Haukeland universitetssjukehus. 

Velkommen