Håndtering av "nye" pasientgrupper med hjerneslag

Det er muligheter for å «fiske» propper ved akutt hjerneslag når pasienten våkner med symptomer eller symptomene har stått i lang tid.

Fra Hjerneslagskampanjen
Fra opplysningskampanjen om hjerneslag

​Pasienter som våkner* med symptomer på hjerneslag må umiddelbart meldes til AMK.

Pasientene har ukjent tidspunkt for sykdomsstart. Noen kan allikevel behandles. Når pasienten ankommer sykehuset gjøres en MR «wake-up-protokoll» for å avklare om pasienten kan få iv trombolyse eller ia trombektomi. Rask respons er avgjørende for behandlingsresultatet. Rød respons!
* betyr oppvåkning, ikke at f.eks. hjemmesykepleien fant pasienten utpå dagen en gang.

Pasienter kan behandles med trombektomi opptil 24 timer etter sykdomsstart.

Grensen for trombektomi er nå utvidet til 24 timer for enkelte pasienter med gunstige sirkulasjonsforhold i hjernen ved CT-angiografi. Pasienter med overbevisende symptomer på hjerneslag, som melder seg sent etter sykdomsstart kan derfor ha en mulighet for behandling.
Rask respons er avgjørende for behandlingsresultatet. Rød respons!

* Saposnik GS. Enlightenment and challenges offered by DAWN trial. Stroke 2018;49:498-500.