Fastlegenytt

Blodprøvetakingseining for personar med luftvegssymptom

Personar med luftvegssymptom som er tilvist til blodprøvetaking frå primærhelsetenesta, poliklinikkar i Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus (HDS), skal no ta blodprøvar i vår midlertidige blodprøvetakingseining i Ulriksdal Helsepark. Tilbodet gjeld vaksne og barn.