Praksiskonsulentordninga PKO

​Praksiskonsulentordninga (PKO) er eit nettverk av allmennlegar som arbeider for å utvikle eit godt samarbeid mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar/private spesialistar.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
PKO-nytt er eit ​​nyheitsbrev om både stort og smått som er av betyding for eit godt samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien sykehus og legar i primærhelsetenesta. 

 
PKO-nytt blir distribuert alle fastlegar i Helse Bergens opptaksområde.

 

Kontakt oss

E-​post til praksiskonsulentane: pko@helse-bergen.no


 

Om prasiskonsulentene ved sjukehuset

Viktige arbeidsoppgåver er tilvisingar og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudiar. I sin funksjon skal PKO medverke til å sikre heilskapen og kvaliteten i pasientforløpet.
​​​​​​Praksiskonsulentane har mellom anna følgjande oppgåver:

 
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
 • Utarbeiding av retningslinjer for god tilvisings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
 • Bidra til betre informasjonsflyt mellom primærhelsetenesta og helseføretaket ved å blant anna gi ut PKO-nytt
 • Etablere og rettleie om rutinar for samhandling
 • Leggje til rette for gjensidig hospitering
 • Den Norske Legeforeininga meiner: Praksiskonsulentordninga (PKO) bør bli innført ved alle kliniske sjukehusavdelingar der den egnar seg.
 • Erfaringar tilseier at praksiskonsulentordninga gir betre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkingar viser at samarbeid mellom sjukehuslegar og allmennlegar gir betre fagleg kvalitet på tiltak i helsetenesta.
 • Tiltak for betre pasientflyt
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.​​​
    ​

Dette er praksiskonsulentene i 2016

​Helse Bergen: 
Geir Skogland​
Paal Nygaard
Sissel Holmen
Kirsten Rokstad
Regin Hjertholm
Harald Hauge

Betanien hospital: 
Kathe Helland Holmås
Marit T. Rekve

 
Haraldsplass diakonale sykehus: 
Anne Laue
Aina Langørgen​

PKO-nytt (pdf)

2017-01 PKO-NYTT JANUAR.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2017-01 PKO-NYTT JANUAR.pdf2017-01 PKO-NYTT JANUAR.pdf
2016-PKO-NYTT-9 NOVEMBER.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2016-PKO-NYTT-9 NOVEMBER.pdf2016-PKO-NYTT-9 NOVEMBER.pdf
2016-7-PKO-NYTT SEPTEMBER.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2016-7-PKO-NYTT SEPTEMBER.pdf2016-7-PKO-NYTT SEPTEMBER.pdf
2016-6 PKO-NYTT AUGUST.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2016-6 PKO-NYTT AUGUST.pdf2016-6 PKO-NYTT AUGUST.pdf
2016-5 PKO-NYTT JUNI.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/PKO/Documents/2016-5 PKO-NYTT JUNI.pdf2016-5 PKO-NYTT JUNI.pdf

​​