HELSENORGE
Informasjon til fastlegene

Gi status knytt til Covid-19 ved innlegging

AMK opplever at fastlegar ved innlegging av pasientar med diagnosar som ikkje dreier seg om øvre luftvegsinfeksjon manglar informasjon om status knytt til Covid-19.  Det gjer at AMK må gjere ytterlegare utspørjing.

Vi ber derfor om at følgande blir klarlagt før pasienten blir meldt til AMK:

 • Har pasienten vore på reise i utlandet siste 14 dagar?
 • Har pasienten vore i nærkontakt med nokon som har fått påvist smitte?
 • Eller i kontakt med nokon som er i karantene?
   

  I tillegg:

  Har pasienten dei siste 14 dagane hatt:
 • Feber
 • Hoste
 • Tungpust
 • Følt seg forkjøla?

Sjå fleire nyheiter til fastlegane her.