HELSENORGE
Ny informasjon om behandling av covid-19 hos pasienter med svekket immunforsvar

Avslutter poliklinisk antistoffbehandling mot covid-19

I vinter har vi hatt et tilbud om poliklinisk behandling til utvalgte pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som får covid-19. De har fått medikamentet sotrovimab, som er et antistoff som virker mot koronaviruset og som gis intravenøst på sykehus. 

Det viser seg nå at den koronavirusvarianten som nå er blitt helt dominerende i vårt område er B.A.2-varianten av «Omicronviruset». Sotrovimab viser seg å virke dårlig mot denne varianten. Det betyr at slik behandling tidlig i forløpet vanligvis ikke lenger er aktuelt. Vi har derfor ikke lenger et slikt poliklinisk behandlingstilbud. 


Det er imidlertid ikke grunn til stor bekymring hos pasientgruppen på grunn av dette. Erfaringene internasjonalt og lokalt de siste ukene viser at Omicronviruset sjelden gir alvorlig sykdom. Dette gjelder også de fleste pasientene med svekket immunforsvar. 

For de få pasientene som likevel får alvorlige symptomer og som derfor blir innlagt i sykehus, så har vi andre behandlingsmuligheter, blant annet intravenøs antiviral behandling. Risikoen for å trenge intensivbehandling pga. covid-19 er nå ekstremt liten.  

Det viktigste nå i forhold til pasientgruppen med alvorlig svekket immunforsvar er at de tar kontakt med lege om de får covid-19 og utvikler dårlig allmenntilstand, tung pust, uvanlige symptomer eller svært langvarige symptomer. Da kan legen vurdere om de trenger behandling eller innleggelse i sykehus. Se egen veiledning om innleggelse i sykehus ved covid-19 (PDF)