HELSENORGE

Vekstkontroll og Doppler-ultralyd i svangerskapet

Kurs over 2 dagar med teoretisk innsikt i vurdering av fostervekst og praktisk Doppler-undersøking av arteria uterina, umbilicalis, cerebri media og ductus venosus.
Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 23.02.2022-24.02.2022, Kvinneklinikken

Kurs over 2 dagar med teoretisk innsikt i vurdering av fostervekst og praktisk Doppler-undersøking av arteria uterina, umbilicalis, cerebri media og ductus venosus.

Deltakeren skal etter kurset:
• Kunne utføre fosterbiometri og estimere fosterets vekt og vurdere fosterets vekst.
• Kunne utføre Dopplerundersøkelse av arteria uterina, arteria umbilicalis og arteria cerebri media.
• De skal kjenne til hvordan man måler Ductus venosus.
• Kjenne til begrensninger ved ultralyd og Doppler metodene.
• Deltakerne skal kunne tolke resultatene av vekstevalueringen og Dopplermålinger av føtal og maternell Dopplerog diskutere videre klinisk håndtering.

Innhold:

Teoretisk basis for vurdering av fostervekst og overvåking av risikosvangerskap. Praktisk øvelse i ultralyd og Doppler. Det vil legges vekt på praktisk tilnærming og teknikk for Doppler evaluering av føtal og maternell sirkulasjon. Foreløpig program foreligger.

Praktiske øvelser i små grupper 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta.

Program for kurset:

Dag 1
09.00-09.05 Velkommen og praktisk orientering og innledning - Cathrine Ebbing
09.05-10.00 Aldersbestemmelse og vekstkontroll - Synnøve Lian johnsen
10.00-11.00 Gruppeøvelser vekst, biometri
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Fostersirkulasjonen - Jørg Kessler
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Doppler fysikk, sikkerhet, innstilling av apparat - Ragnar Sande
13.45-14.00 Pause
14.00-14:30 A. Umbilicalis - Cathrine Ebbing
14:30-15:30 Praktiske øvelser 
15:30-15:45 Pause
15:45-16:30 Kasuistikk og diskusjon - Alle

Dag 2
09.00-09.35 A. Uterina
09.35-10.30 Praktiske øvelser
10.30-11.00 A. Cerebri media - Cathrine Ebbing
11.00-12.00  Praktiske øvelser
12.00-13.00  Lunsj
13.00-13.30 Ductus venosus - Jørg Kessler 
13.30-14.30 Praktiske øvelser
14.30-14.45 Pause
14.45-15.15 Intrauterin vekst hemming (IUGR) - Henriette O Karlsen
15.15-16.30 Kasuistikker

Oppsummering, evaluering og slutt


Kursleder

Cathrine Ebbing


Kurskomite

Cathrine Ebbing, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Knut Håkon Bakke, Ragnar Sande, Henriette Karlsen, Alexander Vietheer, Hilde Skorve.

Artikler 

Umbilicocerebral ratio: potential implications of inversing the cerebroplacental ratio
Diagnosis and surveillance of late-onset fetal growth restriction
Cost-effectiveness of first-trimester screening with earlypreventative use of aspirin in women at high riskof early-onset pre-eclampsia (ISUG)


Nyttige nettsider 


Referanseverdiar Fann du det du leita etter?