HELSENORGE

Vekstkontroll og Doppler-ultralyd i svangerskapet

Kurs over 2 dagar med teoretisk innsikt i vurdering av fostervekst og praktisk Doppler-undersøking av arteria uterina, umbilicalis, cerebri media og ductus venosus.

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, onsdag 9. november 2022 - torsdag 11. november 2022, Kvinneklinikken.

Kurs over 2 dagar med teoretisk innsikt i vurdering av fostervekst og praktisk Doppler-undersøking av arteria uterina, umbilicalis, cerebri media og ductus venosus.

Deltakeren skal etter kurset:
• Kunne utføre fosterbiometri og estimere fosterets vekt og vurdere fosterets vekst.
• Kunne utføre Dopplerundersøkelse av arteria uterina, arteria umbilicalis og arteria cerebri media.
• De skal kjenne til hvordan man måler Ductus venosus.
• Kjenne til begrensninger ved ultralyd og Doppler metodene.
• Deltakerne skal kunne tolke resultatene av vekstevalueringen og Dopplermålinger av føtal og maternell Dopplerog diskutere videre klinisk håndtering.

Innhold:

Teoretisk basis for vurdering av fostervekst og overvåking av risikosvangerskap. Praktisk øvelse i ultralyd og Doppler. Det vil legges vekt på praktisk tilnærming og teknikk for Doppler evaluering av føtal og maternell sirkulasjon. Foreløpig program foreligger.

Praktiske øvelser i små grupper 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta.

Program for kurset:

Onsdag 9. november 2022
Dag 1
09.00-09.05 Velkommen og praktisk orientering og innledning - Henrette Karlsen 
09.05-10.00 Aldersbestemmelse og vekstkontroll - Synnøve Lian johnsen
10.00-11.00 Gruppeøvelser vekst, biometri
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Fostersirkulasjonen - Jørg Kessler
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Doppler fysikk, sikkerhet, innstilling av apparat - Ragnar Sande
13.45-14.00 Pause
14.00-14:30 A. Umbilicalis - Cathrine Ebbing
14:30-15:30 Praktiske øvelser 
15:30-15:45 Pause
15:45-16:30 Kasuistikk og diskusjon 

Torsdag 10.november 2022

Dag 2
Kaffe/ te
09.00-09.35 Arteria uterina - Alexander Vietheer
09.35-10.30 Praktiske øvelser
10.30-11.00 A. Cerebri media - Cathrine Ebbing
11.00-12.00  Praktiske øvelser
12.00-13.00  Lunsj
13.00-13.30 Ductus venosus - Jørg Kessler 
13.30-14.30 Praktiske øvelser
14.30-14.45 Pause
14.45-15.15 Intrauterin vekst hemming (IUGR) - Henriette O Karlsen
15.15-16.30 Kasuistikker
Oppsummering, evaluering og slutt


Kursleder

Cathrine Ebbing


Kurskomite

Cathrine Ebbing, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Ragnar Sande, Henriette Karlsen, Alexander Vietheer, Hilde Skorve.

Artikler 

FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics)
initiative on fetal growth: Best practice advice for screening,
diagnosis, and management of fetal growth restriction 

FIGO oversiktsartikkel om fostervekst Int J Gynecol Obstet. 2021  
Consensus definition of fetal growth restriction: a Delphi procedure
Umbilicocerebral ratio: potential implications of inversing the cerebroplacental ratio
ISUOG Education 2019
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Diagnosis and surveillance of late-onset fetal growth restriction
Cost-effectiveness of first-trimester screening with earlypreventative use of aspirin in women at high riskof early-onset pre-eclampsia (ISUG)


Nyttige nettsider 

NFOG lærebok, Kapittel «Fetal Growth»
NGF veileder, Kapittel Intrauterin veksthemming (IUGR)
ISUOG Guidelines, Practice guidelines

Referanseverdiar 

Føtocalc
Ebbing_et_al-2007-Ultrasound_in_Obstetrics_Gynecology 
UOG 2008 32 128 referanseverdier cross sectional_uterina
UOG 2011 tvillinger referanseområde 
Bahlmann_2012_Ultraschall_uterina
Sex-specific reference ranges of cerebroplacental and umbilicocerebral ratios: A longitudinal study
The World Health Organization fetal growth charts: concept, findings, interpretation, and application 
Fann du det du leita etter?