HELSENORGE

Utdanning i behandling av spiseforstyrrelser med CBT

Regional avdeling spiseforstyrrelser ved Haukeland universitetssjukehus tilbyr hvert år utdanning i utredning og behandling av pasienter med spiseforstyrrelser til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest.

Om utdanningen

BUPer og DPS er i Helse Vest har ansvar for å utrede og behandle et vidt spekter av pasienter med spiseforstyrrelser. Mange av pasientene med spiseforstyrrelser, som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten, har også andre lidelser. Økt kunnskap om utreding og behandling av spiseforstyrrelser vil øke nytten pasientene får av behandling, og effektivisere behandlingene slik at den enkelte behandlingen kan bli kortere og vi kan hjelpe flere pasienter. 

Utdanningen består av to tredagers samlinger i Bergen. Deltakerne blir delt opp i veiledningsgrupper som får 14 to-timers veiledninger per gruppe fordelt over et år. For deltakere som jobber i og rundt Bergen vil veiledningene være på Haukeland. For deltakere fra andre deler i Helse-Vest vil veiledningene skje over Skype, som samtlige ansatte i Helse-Vest har tilgang til gjennom jobb pc. 

Første kull i denne utdanningen startet i 2011 og vi har siden startet nye kull årlig. Tilbakemeldingene fra tidligere deltakere er gode. Fokus i utdanningen er hvordan man møter pasienter med potensielle spiseforstyrrelser og utreder og motiverer pasientene til å jobbe med endring for å bli friske. Behandlerne vil lære seg metoden CBT-E, som er en evidensbasert poliklinisk behandling spesifikt rettet mot å hjelpe pasienter med alle typer spiseforstyrrelser i aldersgrupper fra 12 år og oppover, med en egen modul for de yngste pasientene der foreldrene også blir involvert. CBT-E har også vist seg nyttig for komplekse pasienter. Behandlingen er generelt godt likt av pasientene. Normalt vil 70 % av pasientene som fullfører CBT-E bli friske av spiseforstyrrelse.  

Alle behandlere som treffer, utreder og behandler pasienter med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten i Helse-Vest er aktuelle som deltakere. For best mulig utbytte av utdanningen er det en fordel at deltakerne treffer en eller flere pasienter med spiseproblematikk i tiden utdanningen pågår. 

Gratis utdanning

Utdanningen går over et år og er gratis, men arbeidsgiver må dekke eventuell overnatting og reise i forbindelse med samlingene i Bergen.

Hvordan delta?

Ledere og kontaktpersoner i lokale helseforetak får tilsendt invitasjon i god tid før oppstart. Plasser blir fordelt ut fra befolkningsgrunnlaget i de lokale helseforetak.

Foreleser og veileder 

Foreleser og veileder er Asle Halvorsen. Han er utdannet psykolog og har jobbet ved Avdeling spiseforstyrrelser siden 2005. Han har tidligere erfaring fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Halvorsen er blant landets fremste eksperter på kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (CBT-E) og har mottatt personlig veiledning fra professor Christopher Fairburn ved University of Oxford i en årrekke, i forbindelse med etableringen av behandlingstilbudet ved Avdeling spiseforstyrrelser. Halvorsen har veiledet psykologer, psykologspesialister, leger, psykiatere, sosionomer, sykepleiere og andre faggrupper i CBT-E på Kropp og selvfølelse-programmene i Helse Vest og Helse Nord og har også veiledet andre behandlingsmiljø i andre helseregioner i Norge og behandlingsmiljø i USA.
Fann du det du leita etter?