Helsenorge

Smertebehandling

Smerteklinikken i Bergen har arrangert smertekurs i over 30 år. Kurset er på 16 timer, går over to dager, og handler først og fremst om langvarige- og akuttsmerter.

Om kurset

Av grunnleggende tema kan vi nevne smertefysiologi, nevropatiske smerter, søvn og smerte, opioider og cannabinoider, og hodesmerter. Det blir også tatt opp tverrfaglig vurdering og behandling ved langvarige smertetilstander, muskel- og skjeletlidelser, psykologiske tilnærminger til smerte, vurdering og behandling ved akuttsmerte, kommunikasjonsferdigheter og feil- og overforbruk av medikamenter. 

Program

Mandag 8. november

09:00 Velkommen. Hva er smerte?   
09:30 Smertefysiologi  
10:05 Nevropatiske smerter
10:35 Pause/kaffe
10:55 Muskel – skjelettplager 
11:45 Tverrfaglig vurdering:
        Smerte og fysioterapi  
        Smerter og psykologi
        Medikamentell behandling
12:15      LUNSJ
13:00 Tverrfaglig vurdering forts.
14:00 Søvn og smerter 
14:50 Pause/kaffe
15:10 Psykologiske tilnærminger til smerte
16:00 Opioider og cannabinoider i behandling av langvarige smerter 
16:30 Slutt for dagen

Tirsdag 9. november

08:30 ME/CFS og smerter
09:20 Hodesmerter
10:05 Pause/kaffe
10:25 Komplekst regionalt smertesyndrom -  CRPS
11:15 Barn, traumer og senere smerter 
12.15 LUNSJ
13:00 Akutt smerte – vurdering og behandling
13:30 Smerter og overforbruk av medikamenter
14:10 Pause/kaffe
14:30 Mitt møte med helsevesenet. Pasient 
14:50 Kommunikasjon 
15:50 Livsstilsfaktorer og langvarig smerte
16:20 Kurset ferdig

 
Med forbehold om endringer

Pris

Pris: 4100,- inkludert lunsj 


Overnatting

Ved å oppgi Helse Vest/Bergen ved bestilling oppnås rabattert avtalepris. Alternativt kan man booke via hotellets nettside med følgende kode: D518397265

Fann du det du leita etter?