HELSENORGE

Smertebehandling

Smerteklinikken i Bergen har arrangert smertekurs i over 30 år. Kurset er på 16 timer, går over to dager, og handler først og fremst om langvarige smerter og akuttsmerter.

Om kurset

Smertebehandling kurs nummer 34922.

Av grunnleggende tema kan vi nevne smertefysiologi, nevropatiske smerter, søvn og smerte, opioider og cannabinoider, og hodesmerter. Det blir også tatt opp tverrfaglig vurdering og behandling ved langvarige smertetilstander, muskel- og skjeletlidelser, psykologiske tilnærminger til smerte, vurdering og behandling ved akuttsmerte, kommunikasjonsferdigheter og feil- og overforbruk av medikamenter. 

Program

Mandag 7. november

09:00 Velkommen. Hva er smerte?   
09:25 Smertefysiologi  
10:00 Psykologiske tilnærminger til smerte
10:45 Kaffe
11:10 Barn, traumer og senere smerter 
12:10      LUNSJ
12.55      Akutt smerte – vurdering og behandling
13.25      Muskel – skjelettplager
14:10 Pause/kaffe
14:25 Tverrfaglig vurdering:
        Smerte og fysioterapi  
        Smerter og psykologi
        Medikamentell behandling
15:45 ME/CFS og smerter
16:30 Slutt for dagen

Tirsdag 8. november

08:30 Søvn og smerter 
09:15 Nevropatiske smerter
09:50 Pause/kaffe
10.05      Hodesmerter
10:55 Komplekst regionalt smertesyndrom -  CRPS
11:45 Mitt møte med helsevesenet
12.00 LUNSJ
12:45      Kommunikasjon: Ambivalensutredning
13:45 Smerter og overforbruk av medikamenter
14:25 Kaffe
14:40 Opioider og cannabinoider i behandling av langvarige smerter 
15:15 Kasuistikk
15:40 Cannabinoider - regelverket
16:10 Slutt for dagen
Med forbehold om endringer

Pris

Pris: 4300,- inkludert lunsj 


Fann du det du leita etter?