Sammenheng mellom migrasjon og økt forekomst av autisme

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest tilbyr gratis webinar.

Om temaet

Grunnet økt antall henvisninger av barn fra migrantfamilier ønsket vi å oppdatere oss på tema migrasjon og autisme. Foredraget vil oppsummere litteraturgjennomgang gjort i denne sammenheng og følgende punkter vil bli belyst:

 • Fører migrasjon til en økt risiko for å få et barn med autisme?
 • Hvilken betydning har faktorer som:
  • Hvor man migrerer fra
  • Tid mellom migrasjon og fødsel
  • Mor vs fars migrasjon
  • Hvilken ASD diagnose barnet får
  • Ulike årsaksforklaringer
 • Klinisk erfaring og noen av de særskilte utfordringene vi kan møte i arbeidet med migrantfamilier. 

Forelesere

Elin Antoniussen og Stine Mjåtveit er psykologspesialister v/ Autismeteam i Spesialpoliklinikken, Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen. De har begge lang erfaring med utredning av barn og unge der det foreligger mistanke om autisme. ¨

Tid og varighet

Varighet på webinaret er 30 minutter, men da presentasjonen vises i opptak vil den være tilgjengelig mellom kl. 09 - 10 og kl. 13 – 14 den 07.05.21

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, skole, PPT, og andre webinaret vil kunne være aktuelt for.

Fann du det du leita etter?