Psykoterapi for voksne med ADHD - seminar

Tilbud til behandlere om opplæring i manualbasert gruppebehandling for voksne med ADHD.
Målgruppe
Behandlere med ansvar for utredning og oppfølging/behandling av voksne med ADHD i spesialisthelsetjenesten.

Veiledende plan for opplæring Del 1. Teori - Digital undervisning
Mandag 12. april og 19. april 2012, klokken 09 til 13.

Tema: Gjennomgang av det teoretiske grunnlaget og en introduksjon til behandlingsmanualen.

Om ADHD hos voksne, behandlingsmetoder,
medikamentell behandling vs. ikke medikamentell behandling DBT-teori med mer.

Del 2. Praktisk opplæring - to dagers samling på Scandic Airport hotell, Gardermoen
(Maks 40 deltakere). Torsdag 29. april og fredag 30. april 2021.

Tema: Hvordan gjennomføre behandlingen, coaching, oppmerksomt nærvær/mindfulness-øvelser med mer.

Anbefalt kompetansenivå
Erfaring med ADHD, erfaring med gruppebehandling og/eller erfaring/ kunnskap om kognitiv (DBT) eller dialektisk atferdsterapi. En forutsetning er at de som deltar i del 2 inngår i et team med plan om å tilby gruppebehandlingen i egen klinikk.
 
Målet med opplæringen er at deltakerne som planlegger å starte opp og gi tilbud skal kunne gjennomføre gruppebehandlingen i egen klinikk. De som har deltatt på både del 1 og 2 av opplæringen vil få tilbud om veiledning i form av gruppebasert erfaringsutveksling.

De regionale enhetene samarbeider om opplæringstilbudet og bidrar økonomisk for holde kostnadene på et lavest mulig nivå. Antall deltakere i del 2 er begrenset til 40 og plassene vil bli fordelt mellom regionene. Deltakere på del 2 betaler reise og eventuell overnatting på hotell. Med forbehold om at smittevernsituasjonen tillater fysisk samling av 40 personer. Alternativt vil del 2 utsettes til forholdene tillater dette.

Kursholdere
Anne Halmøy, Overlege ved Kronstad DPS, Helse Bergen Merete Møller, Psykiatrisk sykepleier og fagutviklingsrådgiver ved DPS Halden-Sarpsborg, Sykehuset Østfold.
Line Johannessen Lundseth, Klinisk sosionom/familieterapeut ved DPS Halden-Sarpsborg, Sykehuset Østfold
Nina Irene Molde, Psykiatrisk sykepleier og DBT-terapeut ved Bjørgvin DPS, Helse Bergen

Kursgodkjenninger
Det blir søkt kursgodkjenninger fra Legeforeningen, Psykologforeningen og sykepleierforeningen. Søknader gjelder både del 1 og del 2 av opplæringen.
 
Kursavgift
Del 1: 500,- for digital samling 12. og 19. april

Del 2: 1500,- for fysisk samling på Oslo Airport hotell, Gardermoen 29. og 30. april. Kursavgiften inkluderer dagpakke på hotell begge dagene.

Deltagere må selv ordne med overnatting (Avtalepris hotell er 990,-)

En forutsetning for deltakelse på del 2 av opplæringen er at påmeldte anskaffer materiellet i forkant. Teoribok for terapeuten, arbeidsbok for gruppedeltakere og USB minnepinne med tilrettelagt materiell kan bestilles direkte fra Hogrefe forlag via egen arbeidsplass.

Informasjon og påmelding

Interesserte som ønsker mer informasjon og eventuell påmelding til del 2 kan ta kontakt med:

Unni Sagstad 
Unni.sagstad@helse-bergen.no
Tlf. 55956195/97174943

Påmeldingsfrist: 26. Mars, 2021
Hvis interessen for opplæringstilbudet er stor vil de som har gjennomført del 1 uten å få plass på del 2, få tilbud om dette på et senere tidspunkt.

Program 
Fullstendig program for del 1 og del 2:
Program ADHD.pdf

Fann du det du leita etter?