HELSENORGE

Møteplass for habilitering og rehabilitering 2022

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, saman med arbeidsutvalet, ønsker velkommen til Møteplass for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen HF-område.

Deltakaravgift

Deltakaravgift: 500 kr inkl. lunsj og forfriskingar

Tema for Møteplassen 2022

Korleis få til dei gode overgongane frå barn til ungdom og unge vaksne? 

Program

08.30-09.10

Registrering med kaffi/te

09.10-09.20

Opning
Joanna A. Hauken, rådgjevar, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest

09.20-09.55

Kva er gode overgangar?
Ulrike Tranberg, Brukarutvalet Helse Bergen og Ida Elisabeth Nordvik, Ungdomsrådet Helse Bergen

09.55-10.35

"Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"- ny veileder. Innlegg med fokus på barnekoordinator. 
Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet

10.35-10.40

Pause

10.40-11.05

Korleis sikre gode overgangar frå barn/ungdom til vaksne for personar med behov for habilitering i komunane
Jorun Elin Dahl, leiar for koordinerande eining Bjørnafjorden kommune

11.05-11.30

Koordinator - overgangar, utfordringar og moglegheiter. Erfaringar frå ei kommunal kvardag
Signe Christensen, rådgjevar Bjørnafjorden kommune

11.30-11.55

Overgangsforløp frå Habiliteringstenesta for barn og unge (HABU) til Habiliteringsavdelinga for vaksne (HAVU)
Tonje Håvardstun, psykologspesialist HABU Helse Bergen
Beate Lillehei, ass. seksjonsleiar HAVU Helse Bergen

11.55-12.45

Lunsj

12.45-13.15

Utfordringar innan koordinering
Summing i grupper

13.15-13.45

Oppsummering frå summing i gruppene

13.45-14.00

Pause

14.00-14.25

Regionalt prosjekt: Koordinator i spesialisthelsetenesta
Cathrine Nøttingnes, rådgjevar Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

14.25-14.50

Helsefelleskap i Helse Bergen sitt føretaksområdet- status for organisering
Randi-Luise Møgster, viseadministrerande direktør Helse Bergen HF

14.50-15.00

Avslutning og evaluering

Møteplassen blir arrangert av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med arbeidsutvalet for Møteplassen for habilitering og rehabilitering, Helse Bergen HF- område.

Det tas atterhald om mindre endringar i programmet

Fann du det du leita etter?