Invitasjon til Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Vi fortsetter med søkelys på bakenforliggende årsaker som påvirker atferd og psykisk helse. 29. januar blir tema tvangslidelse og stereotyp atferd.
Fann du det du leita etter?