HELSENORGE

GCP-kurs: God klinisk utprøvingspraksis

 

Mål

Kjenne til generell GCP og lovverk innen klinisk legemiddelutprøving og annen klinisk forskning. Kjenne til ulike aktørers rolle og praktisk gjennomføring av kliniske studier. 

Målgruppe

Kursets hovedfokus er klinisk legemiddelutprøving, men er også nyttig for forskere som driver annen type pasientrettet forskning.

Kursinnhold

Forskningspostene voksne/barn inviterer foredragsholdere fra relevante institusjoner. Deltakerne får lære om selve ICH/GCP og annet relevant lovverk innen klinisk forskning. De får informasjon om lokale serviceavdelinger, Monitorer, Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK), Statens legemiddelverk (SLV), personvernombudet, laboratoriet, avdeling for patologi, apotek, radiologisk avdeling. I tillegg gis informasjon om praktisk gjennomføring av kliniske studier.

Forelesere 

Leger og studiesykepleiere fra forskningspostene voksen/barn. Foredragsholdere fra relevante service- avdelinger.


Program

Sendes på e-post til deltagerne i forkant av kurs. 

Lunsj

Enkel lunsj inkludert. Dersom du har matallergi er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet ved påmelding.

Påmelding 


  • Påmelding interne deltagere: Læringsportalen, Helse Vest  
  • Påmelding eksterne deltagere: deltager.no
  • Kr. 1000,- for eksterne deltagere


Fann du det du leita etter?