HELSENORGE

Digitalt møte for utdanningsansvarlige overleger

Digitalt møte for Utdanningsansvarlige overleger (UAO) i Helse Vest 13. april 2021.

Digitalt møte for Utdanningsansvarlige overleger (UAO) i Helse Vest 13. april 2021.

Program

12.00-12.15
Velkommen og aktuelle saker
Informasjon om spesialistutdanning i HV, hensikt med samlingen, program for møtet, digitale kjøreregler, status Covid 19 (kurs m.m.) v. Rolf Christiansen, leder RegUt Helse Vest

12.15-13.00

Veiledning:
- Nasjonale faglige råd – veiledning av leger i spesialisering (v. RegUt Vest)
- Individuell veiledning – hvordan fungerer dette? Påminning om hovedpunkter på hvordan veiledning kan gjennomføres med tanke på innhold og veiledningspedagogikk V. Pål Morten Mellemstrand-Paulsen

13.00-13.30
Gruppeveiledning i spesialistutdanning for leger v. Bjarte Stubhaug og Kristin Lif Breivik

13.30- 13.50 Pause

13.50- 14.30
Kompetanseportalen – praktisk bruk og utvikling av nye bruksmuligheter. Siste 15 minutter er satt av til spørsmål og svar v. Kompetanseportalansvarlig Helse Vest Eddy Mikkelsen

14.30-15.00
Felles kompetansemodul – todagers basiskurs og forbedringsprosjektet v. Ottar Bjerkeset og Åsne Halskau

15.00-15.30
Individuell utdanningsplan. Progresjonsplan for læringsmål v. Andreas Andreassen

15.30-15.35
Avslutning
Rolf Christiansen

 

Møtet foregår på Skype

For spørsmål:
Åsne Halskau asne.halskau@helse-bergen.no
Mobil: 48136663
Regionalt Utdanningssenter/Seksjon for fag og utdanning
 

 

• Alle PP-presentasjoner vil publiseres på RegUt Vest nettsiden etter 13. april Helse Bergen Innsiden - Sider - Regionalt utdanningssenter (RegUT) (helse-bergen.no)

• RegUt Vest gjør oppmerksom på at det vil gjøres videoopptak av samling UAO Helse Vest 13. april. Opptaket vil publiseres på RegUt Vest nettiden i etterkant av samlingen.

• Informasjon om spesialistutdanning i Norge finner du på Leger i spesialisering LIS-utdanning - Spesialisthelsetjenesten


Fann du det du leita etter?