HELSENORGE

ADHD i somatikken - Har det implikasjoner for klinikken?

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest tilbyr gratis webinar.

Foreleser

Helene Barone, psykologspesialist og PhD i RFM Vest, har lang erfaring med utredning av ADHD fra klinikken. Hun har også jobbet med forskning på ADHD. I tillegg har hun ledet arbeidet med revisjon av deler av nasjonal faglig retningslinje for ADHD, samt kapittel om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser som inngår i pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge i Helsedirektoratet.  

Om temaet

Forskning viser høyere forekomst av en rekke somatiske tilstander ved ADHD. Oppdagelse og behandling av ADHD kan være viktig for behandlingsetterlevelse og således også prognose for somatiske lidelser. Det vil derfor ofte være nødvendig å ta hensyn til ADHD og relaterte vansker i behandling og oppfølging. 

Webinaret vil ha fokus på det vi vet fra forskningen om temaet, og hvilke implikasjoner dette har for fagfolk som møter mennesker med ADHD og somatiske tilstander.  

Målgruppe

Ansatte i somatikk og psykisk helsevern, kommunale tjenester og andre interesserte 

Påmelding

Du vil motta mail med lenke i god tid før webinarstart. 

Påmeldingsfrist: Torsdag 31.mars (innen kl. 15:00)

Fann du det du leita etter?