Vellukka VR/AR Tekprat

Med nærmare 70 deltakare på TekPRAT 2. oktober kan vi konkludere med at VR og AR er interessant og svært aktuell teknologi innanfor næringslivet og det offentlege.

Ein lege med VR briller
 

Les meir om arrangementet som vart held 2. oktober​

Det finnes eit bredt tilbud og med spennande relevant innhald er dette ein teknologi for alle uansett alder. Kliniske utprøvingar er eit "must" skal man vurdere anskaffelse i det offentlege. Helse Bergen sitt Mogelegheitsrom har som formål å leggje til rette for nettopp dette. Ideer til prosjektar/prøvecaser meldast inn i idemottaket.no

Sjå presentasjonar frå Tekprat 2. oktober:


Det oppfordrast til tverrfagleg og tverrsektoriell samarbeid. Ikkje berre for å lære og overføre kunnskap og erfaringar, men også for å unngå "Siloar" og tilretteleggje for vekst.

Takk til alle som deltok og tusen takk til våre bidragsytere!