TekPRAT-Kollektiv refleksjon

Helse Vest er heilt i front i Noreg når det gjeld IKT. Helse Bergen HF og Helse Vest RHF er leiande på helse IKT forsking gjennom Intromat. Til tross for at Norge har kome lengre enn mange andre land i digitalisering og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren, opplever brukarane, både innbyggjarar og helsepersonell, at IKT-systemene ikkje gjev god nok støtte. Det er viktig å få på plass ei meir samla offentleg IKT-utvikling for helse og omsorg gjennom hele pasientgangen, og god samhandling er ein forutsetning for å få til dette. 

For å videreutvikle dette området ønskjer vi å etablere fleire møteplasser der forskarar, klinikere, teknologer og næringsliv møtes. Tekprat er ein slik møteplass og har som formål å engasjere, og koordinere tverrfaglig, tverrorganisatoriske innovasjon og forsking på helseteknologi. 
Arrangementet er satt opp to gonger tidlegare, vår og sommer 2017, med nærmare 100 deltakarar på kvart arrangement. 

Samarbeidspartnarar:
Logo Bergen kommuneLogo Bergen teknologiverføringlogo Helse Vest IKT
Logo Høgskulen på VestlandetKommende arrangement


Tidligere arrangementer

13.6.2018:TekPRAT:Offentlig data2.10.2017:Vellukka VR/AR TekPRAT i Helse Bergen


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.