Moglegheitsrommet-leggja til rette for vekst

Moglegheitsrommet har som oppgave å engasjere, og koordiner tverrfaglig, tverrorganisatoriske innovasjon og forskning på helseteknologi. Det oppfordrast til tverrfagleg og tverrsektoriell samarbeid. Ikkje berre for å lære og overføre kunnskap og erfaringar, men også for å unngå "siloar" og leggja tilrette for vekst.

ein robot arm
 

Moglegheitsrommet-aktiviteter

Moglegheitsrommet​ skal bidra til å systematisere og operasjonalisere tverrfagleg, tverrorganisatorisk samarbeid. Moglegheitsrommet har årlege arrangementer og hendingar for deg som jobber med helseteknologi.

Nettverksmøter-Skapende mennesker

For dei som føler seg truffa av ein slik skildring settes det opp regelmessige nettverksmøter annen kvar måned. 1+1=5 . Her får du møte andre skapande mennesker, og innsikt i aktuelle aktiviteter og prosjekt hos alle deltakarar.

Tekprat-Kollektiv refleksjon

To til tre ganger i året inviterer vi til Tekprat for å bygge broer og kompetanse gjennom kollektiv refleksjon om helseteknologiske moglegheitar og barrierar. Les meir om Tekprat 

Excebition-Eksperimentering og undring

Søken etter "gullet" i teknologien. Korleis kan eg bruke ny teknologi? Korleis tar vi den i bruk? Kva er "ringane i vatnet"? Settes opp på førespurnad.

Tekshop-Stop talk start build IT

Problem+Løsning=Ideforslag

På Hachathons eller InnovasjonsCamper kan du være med å jobbe frem løsninger på problemer. Les meir om Innovasjonscamp.


Kven deltar?

Moglegheitsrommet har ein koordinerande funksjon mellom interessenter for helseteknologi, forsking og innovasjon. Alle aktiviteter planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med samarbeidspartnarar: Høgskulen på Vestlandet, UIB, Helse Vest IKT, Bergen kommune, og Bergen teknologioverføring.

 

organisering.PNG

Kontakt oss

 • Synnøve Olset,
  Prosjektleder og koordinator Helse Bergen og Helse Vest IKT
 • Marthe Hammer
  Koordinator Helse Bergen og innovasjonsnettverk i Helse Vest


Arrangementer

 • 13.6 onsdag
  TekPRAT-DATA

  Helse Bergen, i samarbeid med Helse Vest IKT, Bergen Teknologioverføring - BTO, Bergen Kommune og Høyskolen på Vestlandet inviterer til eit uformelt Tekprat. Denne gong er det DATA som er tema.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.