Moglegheitsrommet-leggja til rette for vekst

Moglegheitsrommet har som oppgave å engasjere, og koordiner tverrfaglig, tverrorganisatoriske innovasjon og forskning på helseteknologi. Det oppfordrast til tverrfagleg og tverrsektoriell samarbeid. Ikkje berre for å lære og overføre kunnskap og erfaringar, men også for å unngå "siloar" og leggja tilrette for vekst.

ein robot arm
 

Moglegheitsrommet-aktiviteter

Moglegheitsrommet​ skal bidra til å systematisere og operasjonalisere tverrfagleg, tverrorganisatorisk samarbeid. Moglegheitsrommet har årlege arrangementer og hendingar for deg som jobber med helseteknologi.

Nettverksmøter -Skapende mennesker

For dei som føler seg truffa av ein slik skildring settes det opp regelmessige nettverksmøter annen kvar måned. Her får du møte andre skapande mennesker, og innsikt i aktuelle aktiviteter og prosjekt hos alle deltakarar.

Tekprat -Kollektiv refleksjon

To til tre ganger i året inviterer vi til Tekprat for å bygge broer og kompetanse gjennom kollektiv refleksjon om helseteknologiske moglegheitar og barrierar. Les meir om Tekprat 

Exhibition -Eksperimentering og undring

Søken etter "gullet" i teknologien. Korleis kan eg bruke ny teknologi? Korleis tar vi den i bruk? Kva er "ringane i vatnet"? Settes opp på førespurnad.

Tekshop -Stop talk start build IT

Problem+Løsning=Ideforslag

På Hachathons eller InnovasjonsCamper kan du være med å jobbe frem løsninger på problemer. Les meir om Innovasjonscamp.

Kven deltar?

Moglegheitsrommet har ein koordinerande funksjon mellom interessenter for helseteknologi, forsking og innovasjon. Alle aktiviteter planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med samarbeidspartnarar: Høgskulen på Vestlandet, Helse Vest IKT, Bergen kommune, og Bergen teknologioverføring.

 

Kontakt oss

Synnøve Olset, prosjektleder og koordinator Helse Bergen og Helse Vest IKT
Tlf: 954 09 463


Marthe Hammer, koordinator Helse Bergen og innovasjonsnettverk i Helse Vest

Tlf: 976 72 203

Arrangementer

  • Torsdag 19.09.
    Tekprat-AI og Maskinlæring

    Hvordan kan AI/Maskinlæring skaper verdier i helsesektoren? Korleis kome i gang og kva slags utfordringar kan ein støyte på når ny teknologi skal takast i bruk?

  • Fredag 20.09.
    Innovasjonsdagen 2019

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.