Tema for årets camp

Korleis kan vi skape betre tjenester og heilheitlege opplevingar for pasientar med sammensatte behov i overgangen mellom eigen heim, sjukehus og kommunale helsetenester?


 Målgruppe:
Pasientar med sammensatte behov
Pasientar med kroniske sjukdommar
 
Eit system som set pasienten i fokus, og som skaper god og tydeleg kommunikasjon mellom pasient, pårørande, kommunen og sjukehuset.

Les meir om kva som er tema for årets camp.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.