Kurs og camp

Det overordna målet med Innovasjonscampen er å legge til rette for verdiskaping gjennom tverrfagleg samarbeid og innovasjon.

Det skal rekrutterast 64 deltakarar til årets camp.

Ønsker du å delta på Campen 13. -15. mars og kurset 21. februar?

Det settes sammen tverrfaglig grupper av designere/forretningsutviklere, studenter, helsepersonell og pasienter/pårørende. Det blir 6-8 deltakere i 6-8 grupper. På grunn av få plasser må vi ha forbehold om at du ikke er garantert en plass men du vil få bekreftelse i god tid.

Påmelding til kurs og Campen

Tverrfagleg samarbeid

Tverrfagleg samarbeid er ein føresetnad for å lykkast med innovasjon. Difor inviterer vi næringslivet, gründarar og utdanningsinstitusjonar til å bli med på ein kreativ prosess for å utvikle nye og nyttige helsetenester. Arrangementet er basert på dugnadsarbeid og eigeninnsats. 

På leit etter dei gode ideane

Personar med ulik bakgrunn møtast og blir plassert i tverrfaglege grupper for å sjå på felles problemstillingar med nye auge. Det kan vere IKT-utviklarar, designarar, gründarar, pasientar, pårørande, sjukepleiarar, legar, jordmødrer og forretningsutviklarar.

Fleire coachar / mentorar er tilgjengelege og har som føremål å guide og støtte gruppene undervegs i prosessen.

Alle deltakarar får opplæring i ulike innovasjonsteknikkar som mellom anna Pitch av ideen (presentasjonsteknikk) og korleis ein lagar ein såkalla «business canvas» (enkel forretningsmodell).

Se alt fra Innovasjonscampen 2015

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.