Bli med på Date (Leverandørmøte)

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen og Bergen kommune er avhengig av eit godt forhold til næringslivet og utdanningsinstitusjonar for å lukkast med utvikling av nye, brukarvenlege tenester.

Haukeland universitetssjukehus og Bergen kommune er avhengig av eit godt forhold til næringslivet og utdanningsinstitusjonar for å lukkast med utvikling av nye brukervennlige helsetenester. I samarbeid med Design Region Bergen planlegg vi Camp 13. - 15. mars.

Helse Bergen og Bergen kommune inviterer til Date 14.02.

Presentasjoner frå daten:

Alette Hilton Knudsen

Alette Hilton Knudsen og Synnøve Olset

Ingelin Søraas

Inger Sjong

Marthe Hammer

Mona Midthun

Torhild Eide Torgersen

Trine Sjøbø Garnes

Program:

11.00 – 11.45 Dørene åpner, kaffe og mingling
 

11.45 – 12.00 Velkommen

Nina Mevold, Kommunaldirektør på byrådsavdeling for helse og omsorg

Clara Gjesdal, viseadm. direktør, Haukeland universtitetssjukehus, Helse Bergen 

12.00 - 12.30 Innovasjon og forskning - Utfordringer og muligheter

Marthe Hammer, Leder Fagsenter for Innovasjon Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen

Benedicte Løseth, Bergen kommune
 

12.30 - 13.00 InnovasjonsCamp 2017 - Call for proposal

Alette Hilton, Programleder Smart Omsorg

Synnøve Olset, Spesialrådgiver Seksjon for e-Helse, FoU/HUS
 

13.00 - 13.10 Pause/ Mingling
 

13.15 - 14.15 Brukernes perspektiv på problemstillingen
 

14.15 - 15.15 Spørsmål og dialog

Møt ulike områder i HUS/BK innenfor Innkjøp, IKT, Kommersialisering, Sikkerhet, Camp- prosjektet, Smart Omsorg.  

15.15 – 15.30 Avslutning

Alette Hilton og Synnøve Olset

Dette er eit leverandørmøte, men og helsepersonell, pasientar og pårørande er invitert til å delta. Formålet er å informere om Camp 2017 og samarbeidsmoglegheiter for næringsliv og akademia.

Følg arrangementet på Facebook

  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.