Biomedical network

Realisering av nye medisinske produkt krev godt  samarbeid mellom medisinsk industri og kliniske og akademiske miljø. Innovasjonsnettverket Biomedical network vil medverke til eit slikt samspel.

Dette er eit innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus og tiltaket er ikkje ein del av det ordinære behandlingstilbodet ved sjukehuset. Prosjektet fekk midlar i 2016. Last ned einsider (pdf).

Mål

Biomedical network har til hensikt å auke kontaktflata og heve kunnskapsnivået hos medlemmane. Nettverket vil vende seg til personar som driv verdsledande forsking i eit forsøk på å skape eit betydelig løft gjennom betre utnytting av forskingsresultat og systematisk bruk av ressursar.

Partnarar

Innovasjon til beste for pasienten www.idemottaket.no
VIS (tidligere Bergen Teknologioverføring), Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Legemiddelindustriforeninga (LMI) planlegg saman med ei rekkje bedrifter ei koordinert satsing på nettverksarbeid med fokus på avansert medisinsk diagnostikk og terapi.

Interesseområde

Forskingsfokuset vil vere på nevroonkologi, immunonkologi, kreftdiagnostikk og avbildingsteknikkar. Dette er viktige felt med store helseutfordringar.


Har du ein god idé?

lyspærer i papirfly på vei til idemottaket
Klikk for å sende idéer til idémottaketFann du det du leita etter?