Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2018

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2018 gikk til forsker Randi Jacobsen Bertelsen. 

HKH Kronprins Haakon

Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2018 gikk til forsker Randi Jacobsen Bertelsen. Prisen på 50 000 kroner ble delt ut under fagkonferansen Allergifrisk i Helsedirektoratet 5. september.

– Randi Jacobsen Bertelsen har utmerket seg som en ung og nyskapende forsker som allerede har bidratt betydelig men forskning innenfor astma og allergiske sykdommer, og har på en særskilt innsiktsfull måte benyttet sin kunnskap om kjemiske eksponeringer til å reise nye forskningsspørsmål, sa Britt Ann K. Høiskar, nestleder i Forskningsfondet for astma og allergi. Fondet er stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Les meir her