HELSENORGE

Kronprins Haakon sin pris for forsking på astma og allergi 2018

Kronprins Haakon sin pris for forsking på astma og allergi 2018 gjekk til forskar Randi Jacobsen Bertelsen.

Portrett Kronprins Haakon Magnus. Foto

HKH Kronprins Haakon​. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

Kronprins Haakon sin pris for forsking på astma og allergi 2018 gjekk til forskar Randi Jacobsen Bertelsen. Prisen på 50 000 kroner ble delt ut under fagkonferansen Allergifrisk i Helsedirektoratet 5. september.

– Randi Jacobsen Bertelsen har utmerket seg som en ung og nyskapande forskar som allereie har medverka betydelig med forsking innanfor astma og allergiske sjukdomar, og har på en særskilt innsiktsfull måte nytte sin kunnskap om kjemiske eksponeringar til å reise nye forskingsspørsmål, sa Britt Ann K. Høiskar, nestleiar i Forskingsfondet for astma og allergi. Fondet er stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).