Høyt blodtrykk mer skadelig for kvinnehjertet

Det er mer skadelig med høyt blodtrykk for kvinnehjertet enn for mannshjertet. Ny forskning skal gi bedre kunnskap om hvorfor det er slik, og hvordan hjerteskade ved høyt blodtrykk kan forebygges hos kvinner.

- Resultatene fra FEMALE HEART- prosjektet vil bidra til å forklare hvorfor høyt blodtrykk er så skadelig for kvinnehjertet, og på den måten medvirke til riktigere behandling av høyt blodtrykk hos kvinner, sier professor Eva Gerdts som leder det store forskningsprosjektet om kvinnehjertet.


Største helseproblemet i verden

FEMALE HEART-prosjektet startet allerede i 2012. Prosjektets primære forskningsspørsmål var hvorfor kvinner med høyt blodtrykk lettere utvikler hypertensiv hjertesykdom – sammenlignet med menn. Hypertensiv hjertesykdom er strukturelle og funksjonelle forandringer i hjertet som utvikles når hjertet utsettes for langvarig høyt blodtrykk.

- Verdens helseorganisasjon har identifisert høyt blodtrykk som det største helseproblemet i verden, forteller Gerdts.
- Og høyt blodtrykk er vanligere hos kvinner enn menn i den eldre delen av befolkningen. Over 60 prosent av kvinner på 60 pluss har høyt blodtrykk, og nesten 80 prosent av dem over 80 år.

foto. Tre ansatte tar ultralyd av en pasient i seng

Postdoktor Helga Midtbø og professor Eva Gerdts diskuterer funn ved en ultralydundersøkelse av hjertet på en pasient i Female Heart- prosjektet. Prosjektsykepleier Liv Himle følger interessert med.

Ser på kjønnsforskjeller

Gerdts og kollegaers tidligere forskning har vist at blant personer med høyt blodtrykk, så utvikler kvinner lettere hypertensiv hjertesykdom. I en studie ved universitetet i Tromsø fant man at høyt blodtrykk var den viktigste risikofaktor for at kvinner fikk hjerteinfarkt. Hjerteinfarkt er den vanligste enkeltårsak til død for norske kvinner.


- I FEMALE HEART-prosjektet har vi sett spesielt på om kjønnsforskjeller i forekomst av hypertensiv hjertesykdom skyldtes forandringer knyttet til overgangsalderen eller fedme hos kvinner, og hvordan slik hypertensiv hjertesykdom påvirket kvinners risiko for å få hjerteinfarkt, hjerneslag, hjerteflimmer og hjertesvikt, forteller Gerdts.


- Vi har også vært interessert i hvordan undersøkelse med hjerteultralyd og inflammasjonsmarkører kan brukes bedre for å påvise hypertensiv hjertesykdom på et tidligere stadium, hvor forebygging av videre utvikling eller tilbakedannelse fortsatt er mulig.

Andre risikofaktorer

Hovedresultater fra FEMALE HEART- prosjektet så langt er at kvinner med hypertensjon utvikler lettere hjertehypertrofi, og at hjertehypertrofi går dårligere tilbake på blodtrykksbehandling hos kvinner enn hos menn. Kvinner som har utviklet hjertehypertrofi på grunn av høyt blodtrykk har betydelig økt risiko for hjertesykdom (hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerteflimmer), og samme risiko for hjertesykdom som menn. Til sammenligning har kvinner normalt 35 prosent lavere risiko for hjertesykdom enn menn.

-I tillegg viser forskningen at inflammasjon og fedme er viktige ko-faktorer ved utvikling av hypertensiv hjertesykdom hos kvinner, påpeker Gerdts.

Av den grunn mener Gerdts det er viktig å se på de nasjonale retningslinjene for behandling av høyt blodtrykk. Både om de blir fulgt, og ikke minst om man differensierer tilstrekkelig mellom kvinner og menn.

- Vi har fremdeles en behandlingsmodell for høyt blodtrykk som er mer relevant for menn enn for kvinner.  Vi må se mer på kvinnespesifikke og mannsspesifikke risikofaktorer. For eksempel er ikke typiske risikofaktorer for kvinner som inflammasjon, svangerskapskomplikasjoner og fedme med i risikokalkulatoren, og da setter man heller ikke inn tiltak mot dette. De nasjonale retningslinjene kan absolutt forbedres. Hvorfor skal man bruke så lite penger på forebygging, når det er så dyrt å bli syk? spør hun.

illustrasjonsfoto. female heart

 

Liten interesse for kvinnehjertet

I Norge har det vært minimal interesse for forskning på hjertesykdom hos kvinner, mens det har vært prioritert både i europeisk og amerikansk forskning de senere år. Gerdts fremhever derfor verdien av langvarig forskningssamarbeid med internasjonalt ledende forskere som helt nødvendig for prosjektets suksess.

- Dette ga tilgang til store, utenlandske datamaterialer, utveksling av forskere, og oppbygging av kompetanse i vår forskergruppe, understreker hun.

Forskergruppen bidrar til å spre kunnskap om sine forskningsresultater både i fagkretser og overfor befolkning, helsepolitikere og kvinner. Økt synlighet har også muliggjort samarbeid med store helseundersøkelser i Norge de siste par årene, som vil gi mye nye resultater om kvinnehjertet innenfor FEMALE HEART- prosjektet i årene som kommer.
- I tredje runde av Helseundersøkelsen Hordaland (HUSK3) kaller vi nå inn igjen kvinner og menn som ble undersøkt for over 20 år siden for nye målinger. Blant annet håper vi dette vil gi oss svaret på om det er mulig å fange opp kvinner med økt risiko for hjertesykdom allerede når de er i 40-årene, forteller Gerdts.