Forskingsprosjekt i Helse Vest 2016

Årleg vert det laga ein rapport der aktivitet og forskingsresultat av Helse Vest sine forskingsmidlar vert oppsummert.

Dei regionale midlane skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forsking og oppbygging av forskingskompetanse i føretaka, og auke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskinga.

Prosjektene har rapportert forskningsproduksjon i form av vitenskaplege artiklar og avlagde doktorgradar. Alle prosjekt skal også gje ei tekstlig oppsummering av dei viktigaste forskningsresultata i 2016
(årsrapportar) eller ei overordna vurdering av heile prosjektperioden (sluttrapportar).

Sjå heile rapporten her

Forskarane rapporterer gjennom det elektroniske rapporteringssystemet
eRapport, og rapportene er tilgjengelig gjennom det nasjonale forskningsregisteret.

Fann du det du leita etter?