Forskarstøtte

Her finn du oversikt over avdelingar som arbeider med og gir forskingsstøtte. Her ligg også vår forskingsstrategi, forskingshandboka, forskingsrutiner og kvalitetsregistre.

Einingar

Her er oversikt over einigar som arbeider med og gir forskingsstøtte.

Forskings- og utviklingsavdelinga

Avdelinga skal mellom anna koordinere og fasilitere føretakets oppgåver innan forsking, undervisning og fagleg utviklingsarbeid.

Forskings- og utviklingsavdelinga

Seksjon for forsking og innovasjon

Seksjonen skal leggje til rette for auka kvalitet og kvantitet av klinisk forsking. Vi bidrar mellom anna med rådgiving til kliniske forskarar i alle fasar av forskingsprosessen.

Seksjon for forsking og innovasjon

Seksjon for pasientsikkerhet

Seksjonen skal legge til rette for og støtte gode systemer for å sikre kvaliteten i pasientrettet virksomhet.

Seksjon for pasientsikkerhet

Klinisk forskingspost

Forskingsposten samarbeider med Universitetet i Bergen og er delt i to forskingseiningar; ein for vaksne og ein for barn.

Klinisk forskingspost

Støttetenester

Fagsenter for innovasjon

Fagsenter for innovasjon skal koordinere og leie innovasjonsarbeidet ved Haukeland universitetssjukehus. Fagsenteret skal vere fasilitator for innovasjonsaktiviteten.

Fagsenter for innovasjon

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister

Fagsenter for medisinske register kan tilby oppstartsmøte med nye register, og rådgivande møte med eksisterande register.

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister

Rågjevningtenesta for ekstern forskingsfinanisering

Rådgjevingstenesta for ekstern forskingsfinansiering jobbar med å støtte forskingsprosjekt knytt til Haukeland universitetssjukehus i prosessen med å søkje på eksterne midlar til forsking.

Rågjevningtenesta for ekstern forskingsfinanisering

Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking, KKF

Kompetansesenteret skal bidra med kvalitetssikring av forskinga i Helse Vest. Senteret tilbyr mellom anna statistisk rettleiing, prosjektstøtte og kursing.

Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking, KKF

Forskingsmonitorering

Seksjon for pasientsikkerheit tilbyr rådgjeving til forskarar som driv med kliniske studiar innan god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP). I tillegg tilbyr vi monitorering av klinisk utprøving av legemidler.

Forskingsmonitorering

Fagsenter for pasientrapporterte data

Skal du ha pasienterfaringar med i forskingsstudien? Ved Fagsenter for pasientrapporterte data kan vi hjelpe deg med mellom anna råd og rettleiing om metode, spørreskjema og datahandtering.

Fagsenter for pasientrapporterte data

Regionalt kompetansemiljø for metodevurderinger

Regionalt kompetansemiljø for metodevurderinger er en ressurs for metodestøtte og støtte til praktisk gjennomføring av mini-metodevurderinger i helseforetakene i Helse Vest.

Regionalt kompetansemiljø for metodevurderinger


Forskingsrutinar

​Forskningsrutiner

Kvalitetsregistre i Helse Vest

Kvalitetsregistre

Forskingshandboka

Forskingshandboka

Forskerskolen klinisk medisin

Forskerskole
Fann du det du leita etter?