TV 2 møtte forskeren bak stamcellebehandling

Slik utviklet han behandlingen norske MS-pasienter vil få.