HELSENORGE

TV 2 møtte forskeren bak stamcellebehandling

Slik utviklet han behandlingen norske MS-pasienter vil få.

Klikk her for å se reportasjen om Dr. Richard Burt på TV2 sine nettsider.