Forskingsgruppene

Stamcelleforskinga vil dei første åra bygge på seks områder der den vitskaplege aktiviteten alt er i gang.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.