Forskingsgruppene

Stamcelleforskinga vil dei første åra bygge på seks områder der den vitskaplege aktiviteten alt er i gang.