Ex vivo laboratorium til celleproduksjon ved Haukeland universitetssjukehus

For at stamceller skal kunne brukast til å behandle pasientar, krevst det ein svært høg grad av reinleik i laboratoriet. Ved Haukeland universitetssjukehus er det satt i gang arbeid for å bygge ein slik fasilitet.

Stamceller kan utvikle seg til mange ulike celletypar avhengig av vekstforhold og kva faktorar cellene vert stimulert med. Andre celletypar kan også påverkas til å utvikle seg til spesialiserte celletypar. Til forskingsforemål kan dette gjerast i vanlege laboratorium, som vi har fleire av i Bergen.
 
For klinisk bruk, det vil seie at cellene skal brukast for å behandle pasientar, krevst det ein svært høg grad av reinleik i laboratoriet. Ei kvar forureining vil kunne vere livstruande for pasienten. 
 
Ved Haukeland universitetssjukehus er det satt i gang arbeid for å bygge ein slik fasilitet. «GMP-godkjend ex vivo laboratorium» er det tekniske namnet på slike lokale. Det er mange regler og lover som må tas i betraktning. I byggeprosessen må det lagast eige ventilasjonssystem, og eit komplisert slusesystem skal sikre at det er mogleg å arbeide sterilt. 

Når dette laboratoriet er ferdig, vil celledyrking til klinisk bruk skje i Bergen. Inntil fasiliteten på Haukeland Universitetssjukehus er ferdigbygd må denne dyrkinga utførast «på kontrakt» ved eit laboratorium i Oslo og i utlandet. Den nye ex vivo fasiliteten opnar for moglegheita til å bruke celleterapi, med ulike celletypar, som behandling for pasientar frå hele Vestlandet.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.