HELSENORGE

Om Energisenteret

Nysgjerrig på kva Energisenteret for barn og unge eigentlig er? 
Her kjem det informasjon om Energisenteret for barn og unge sine mål og visjonar, samt meir informasjon om korleis senteret er organisert organisert og senteret si historie. 

Visjon

Energisenteret for barn og unge skal legge tilrette for at barn og unge med særskilte behov skal få oppleve meisting, aktivitetsglede og sosialt fellesskap på lik linje som sine jamnaldrande. 

Med fokus på meistring og fellesskap

Meir informasjon kjem

Med fokus på samhandling og koordinering

Meir informasjon kjem

På tvers av klinikkar, fag og sektorar

Meir informasjon kjemNøkkeltal

​Tilsette

Meir iformasjon kjem

​​Brukarar

Meir informasjon kjemFann du det du leita etter?