HELSENORGE

Om Energisenteret

Nysgjerrig på kva Energisenteret for barn og unge eigentlig er? 
Her kjem det informasjon om Energisenteret for barn og unge sine mål og visjonar, samt meir informasjon om korleis senteret er organisert og senteret si historie. 

Visjon

Energisenteret for barn og unge skal legge tilrette for at barn og unge med særskilte behov skal få oppleve meisting, aktivitetsglede og sosialt fellesskap på lik linje som sine jamnaldrande. 

Med fokus på meistring og fellesskap

Fysisk aktivitet er gunstig for helsa vår og kan bidra til sosialt fellesskap, meistring og trivsel, noe som er heil sentralt for opplevelse av egenverdi, meining og økt livskvalitet.

Med fokus på samhandling og koordinering

​Sentralt i Energisenteret er brukermedvirkning og dette foregår blant annet gjennom Ungdomsrådet i Helse Bergen, hvor ungdommar jobber aktivit med å gjøre sjukehuset til ein betre plass for born og unge.

Energisenteret har også et tett samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen og tilrettelegger for at studentar skal få gode og fagleg praksis. Studentar bidrar og til utvikling i senteret ved å bistå i prosjektar, oppgaver og forskning.​

Tett samarbeid med

 • Brukerorganisasjoner
 • Hordaland idrettskrets
 • Olympiatoppen
 • Alrek helseklynge
 • Kommuner
 • Vestland fylkeskommune
 • Idrettsklynge Vest​​

På tvers av klinikkar, fag og sektorar

Energisenteret er for alle barn og ungdom 0-24 år somer tilknytta sjukehuset, uavhengig av deres sykdomsdiagnose eller tilhørighet. De kan være tilknytta polikliniak, via sengepost eller som pårørande.

Alle behandlere som har ein pasient 0-25 år. kan bruke arealene på senteret som ein del av utredning eller behandling for aktuelle pasientar.

EBU jobbar på tvers av sjukehusets klinikkar og på tvers av nivåer organisasjoner i og utenfor helse- og omsorgstjenesta. Energisenteret er opptatt av overgangen mellom behandlingsstadar, internt på sjukehuset eller mellom sjukehus og hjemsted.​

Tilsette og avdelingar​

Avdelinger som er tilknytta Energisenteret

 • Barne- og ungdomsklinikken
 • Ortopedisk klinikk
 • Sykehusskolen
 • Psykisk helse barn og unge
 • Medisinsk avdeling
 • FysioterapiavAvdelinger delingen 
 • HABU

​​Hvem jobber i Energisenteret

 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Sykepleiere
 • Leger
 • Pedagoger
 • Miljøterapeuter
 • Vernepleiere
 • Studenter

Historie​

I desember 2017 sto første byggetrinn av det nye Barne- og ungdomssykehuset på Haukeland klart, også kalt Glasblokkene. I hjertet av Glasblokkene finner du Energisenteret for barn og unge. Energisenteret består av hele underetasjen og 1. etasje av bygget. Her finner du blant annet 2 basseng, 25m svømmebasseng og 12,5m terapibasseng, en stor gymsal med blant annet klatrevegg og egen kino, trenings- og behandlingsrom og spesiallaboratorier for testing av hjerte og lunge og gangfunksjon. Energisenteret er Helse Bergen sitt felleseie for pasienter og pårørende mellom 0-25 år og er unikt i Norge.

​Barne- og ungdomssykehuset  starte med byggeprosessen i 2011, hvor byggetrinn 1 sto ferdig i 2017 og hvor byggetrinn 2 skal være ferdig hlsten 2023. Da vil all behandling av barn og unge som skjer på Hauakelnad, både innen psykiatri og somatikk, være samlet.


Fann du det du leita etter?