HELSENORGE

Dypdykk i fag, prosjekter og nyttige nettsider

Her finn du nyttige nettsider, artiklar samt andre ressursar for deg som er pasient og for deg som er behandlar. 

Idrettsklynge Vest​​​​​​​​​​​​

Idrettsklynge Vest er ei samarbeidsklynge beståande av Helse Bergen, Vetsland Idrettskrets, Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Olympiatoppen Vest og Sportsklubben Brann. Idrettsklynge Vest har som mål å styrke folkehelse, idrett og fysisk aktivitet i vestlandsregionen gjennom å skape møteplassar for aktørane. I møteplassane kan aktørane diskutere utfordringar, og saman finne gode, bærekraftige løysingar. ​​


Alrek helseklynge​​​​​​​

Alrek helseklynge har en egen faggruppe for barn og unge og er tett knytta til Enegersenteret. Faggruppen ser på mulighetene for utvikling og samarbeid på feltene livskvalitet, forebygging, mestring og trygghet, sømløse tjenester for barn og unge i et folkehelse- og helsetjenestepersepektiv.​ Les mer på Alrek helseklynge sine nettsider​.


Aktive Gamere​​​​​​

Her kan du lære meir om gaming, og du kan finne ut kor din næraste E-sport klubb er. Sjekk nettsida ut her: www.aktivegamere.no 


Aktivitetskassen​​​​​​​​

Her får du gode tips og idear til aktivitetar som kan vere med å fremje meistring og sosialt fellesskap. ​Sjekk nettsida ut her: www.aktivitetskassen.no​​

Energistien​​​​​​​​​​

Ein spennande digital natursti i sjukehusbygga på Haukeland.​​ Finn ut meir om Energistien her​.​


Energikonsulentar​​​​​​​​​

Ein Energikonsulent er ein person som skal bidra til å sikre gode overgangar mellom spesialisthelseteneste, kommunehelseteneste og idrettslag for barn og unge med særskilte behov. Prosjektet er i regi av Idrettsklynge Vest Knutepunktet, og er finansiert av stiftelsen DAM. Her kan du lese meir om Energikonsulentar. ​


Trygge Utøvere​​​​​​​​

Trygge Utøvere er ein kunnskapspakke som skal bidra til at trenarar og aktivitetsleiarar kan få auka kunnskap om barn og unge med særskilte behov i idrett og aktivitet. I kunnskapspakken ligg det ei nettside, filmar, podcastar, nyheitsbrev og kurs. Her kan du lese meir om Trygge Utøvere.


Paraidrett frå bredde til topp​​​​​​​

"Paraidrett frå bredde til topp" er eit prosjekt i regi av Vestland Idrettskrets, Energisenteret for barn og unge og Idrettsklynge Vest kor ein har som mål å opprette lavterskel aktivitetsgrupper for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse. Les mer om "paraidrett frå bredde til topp" her.​


"VITAL" ​​​​

"VITAL" er eit prosjekt som skal opprette og drifte aktivitetsgrupper for ungdom og unge vaksne som har eit anstrengt forhold til mat, kropp og kjensler. Prosjektet er eit samarbeid mellom ROS, Idrett Bergen Sør og Energisenteret for barn og unge. ​Les mer om Vital på nettsidene til Idrett Bergen Sør.


"Stø Kurs"​​​ ​​​​

"Stø Kurs" er eit prosjekt som skal drifte aktivitet for ungdom i alderen 13-19 år som har behov for eit meiningsfylt aktivitetstilbud i sin kvardag. Prosjektet er drifta av Idrett Bergen Sør, med god støtte av ein rekke sentrale samarbeidspartnarar som Way Back, Politiet og lokale skular. Her finn du meir informasjon om "Stø kurs"


"Kroppsøvingsprosjektet"​​​​​​​

"Kroppsøvingsprosjektet" er eit avslutta prosjekt i møteplassen Kroppsøving i Idrettsklynge Vest. Prosjektet har hatt som mål å teste ut ulike tiltak som kan bidra til auka deltaking og gjennomføring av kroppsøvingsfaget på vidaregåande skular i Vestland. Eit av tiltaka er "Anbefaling for tilretteleggig i kroppsøving" - eit skjema som legar og fysioterapeutar kan benytte for å beskrive aktuelle tilretteleggingstiltak i kroppsøving framfor å gje fritak frå kroppsøving. ​Her kan du lese meir om Kroppsøvingsprosjektet. ​


"Team Sterk" ​​​​​​​​

"Team Sterk" er eit styrketreningstilbod for ungdommar som treng tryggleik i aktivitet. Prosjektet er eit samarbeid mellom Idrett Bergen Sør, Fana IL og Energisenteret for barn og unge. Prosjektet vart avslutta i 2021, men Idrett Bergen Sør og Fana IL har likevel oppretthaldt tilbodet. Her kan du lese meir om Team Sterk​


Energisenteret for barn og unge i media​​​​​​

Fann du det du leita etter?