Filmer om Bergen Center for Brain Plasticity og Bergen 4-Day Treatment

Filmene forteller om hvordan det er å leve med tvangslidelse, hvordan behandling kan endre liv, og hvordan vi kan bruke behandling for å bedre forstå hvordan lidelsen påvirker hjernen.
 

Kathrine Mydland-Aas forteller om hvordan det er å ha hatt tvangslidelse og bli fri etter behandling. Professorene Gerd Kvale og Bjarne Hansen forteller om kjernen i behandlingen, og hvordan vi kan bruke behandling for å bedre forstå hjernen.

 

Her forteller Professorene Gerd Kvale og Bjarne Hansen enda mer om behandling. Førsteamanuensis og radiolog Olga Therese Ousdal forteller også hvordan vi kan bruke hjernavbildning for å undersøke hjernens aktivering og struktur for å forstå hvordan behandling virker.


 


Her forteller Kathrine Mydland-Aas og hennes familie om hvordan det er å ha tvangslidelse og hvordan livene deres var før behandling.

  

Her forteller Kathrine Mydland-Aas og hennes familie om hvordan livet er etter å ha blitt kvitt tvangslidelsen etter behandling.