HELSENORGE

Hjelp deg selv

Vi har alle forskjellige måter vi møter verden, og vi har alle forskjellige erfaringer. Det er derfor uendelig mange grunner til at vi kan ha en psykisk plage. Hensikten med Hjelp deg selv er å kunne jobbe med å redusere psykiske plager her og nå, og for å hindre at vi gjentar mønster som fører oss tilbake til de samme vanskene. 

Hjelp deg selv består av 4 moduler som baserer seg på kognitiv atferdsterapi. Modulene er laget for vanlige psykiske vansker. Første steg er en generell modul som vi anbefaler deg å starte med. Du velger så hvilken modul du ønsker å jobbe videre med.  Selvhjelp v.3.png

Første steg (PDF)

Atferd 2.0.png 

Neste steg - Atferd (PDF)

Tanker.png

Neste steg - Tanker (PDF)

Følelser ny versjon 2.0.png

Neste steg - Følelser (PDF)

Om «Hjelp deg selv» 

«Hjelp deg selv» er skrevet av Reidar Nævdal og Kerstin Blom ved eMeistring i Helse Bergen. Pedagogisk utforming er gjort av Marthe Brurok Myklebost, ved eMeistring og Bjørgvin DPS poliklinikk. 

Innholdet tar utgangspunkt i et behandlingsprogram utviklet av Martin Kraepelien, Kerstin Blom og Viktor Kaldo ved Karolinska Institutet i Stockholm, som igjen er inspirert av et program utviklet av Robert Johansson og Gerhard Andersson ved Linköpings Universitet. «Hjelp deg selv» er en del av såkornsprosjektet «Nettbasert forberedelse før første møte ved allmennpsykiatrisk poliklinikk» ledet av Marthe Brurok Myklebost.

Innholdet er åpent tilgjengelig for alle som ønsker å arbeide med egne vansker.

Helsearbeidere eller private/offentlige tjenesteleverandører som ønsker å benytte, forske på eller dele innholdet må kontakte Reidar Nævdal eller Kerstin Blom. 

Kontakt oss på:

Fann du det du leita etter?