Forsking

Alle pasientar som mottek behandling hos eMeistring blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlinga til forsking.

 

Dette for at vi skal kunne evaluere og vidarutvikle behandlingstilbodet. Alle data vert anonymisert og kan ikkje identifiserast.

eMeistring inkluderer evaluering av behandlingseffekt og forsking. Følgjande forskingsspørsmål vert undersøkt: 

  • Kva er effekten av assistert internettbehandling i ordinær klinisk praksis? 
  • Kva kjenneteiknar dei som har nytte av assistert internettbehandling i ordinær kliniskpraksis? 
  • Kva er dei helseøkonomiske konsekvensane av å bruke assistert internettbehandling i ordinær praksis? 

Til saman gir dette betydelege bidrag til nasjonal og internasjonal forskingslitteratur.

Forsking og utvikling foregår parallelt med arbeidet ved klinikken, og inkluderar mellom anna:
◦Effektivitetsstudie i eMeistring med problemstillinger knytt til effekt, kost-effektivitet og prediktorar
◦Sjølvtilvisingsprosjektet der pasientar sjølv kan ta kontakt utan å bli tilvist frå fastlege
Intromat, leda av psykologspesialist Tine Nordgreen. Prosjektet har som visjon å betre psykisk helse i befolkninga ved bruk av interaktiv og adaptiv teknologi


Publikasjonar:

mann i trapp

Colourbox

Sosial angst (2018): The effectiveness of guided internet-based cognitive behavioral therapy for social anxiety in a routine care setting

eMeistring har behandla sosial angst siden 2013. I mai 2018 har vi publisert resultat frå 145 pasientar med sosial angst som har fått behandling med eMeistring. Klinisk signifikant bedring ble rapportert frå 66,2 % av desse pasientane. Les heile artikkelen her

fortvilet jente drar seg i håret.foto

Colourbox

Panikklidelse (2017): The implementation of guided Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in a routine-care setting: effectiveness and implementation efforts

eMeistring har behandla panikkliding siden 2013, og har i løpet av denne tida møtt mange mennesker med ønske om å handtere angsten sin betre i dagleglivet. Juni 2017 har vi publisert resultat frå 124 pasientar med panikkliding som har fått behandling med eMeistring. Resultata viser at panikkbehandlinga i eMeistring er effektiv både på panikksymptomer og tilleggssymptomer som depresjon. Effekten er best hos dei som har gjennomført meir enn halvparten av behandlinga. Les heile artikkelen her

Har du spørsmål ta kontakt med Tine Nordgreen på epost tine.nordgreen@helse-bergen.no

mann sitter i stol. dame holder rundt.foto

Colourbox

Depresjon (2017): Guided Internet-based cognitive behavioral therapy for mild and moderate depression: A benchmarking study

eMeistring har behandla depresjon siden 2015. I mars 2017 ble resultat fra en studie med 22 pasienter publisert. Mer enn halvparten (55%) av deltakarane ble vurdert i signifikant bedring ved endt behandling og over en tredjedel (41%) ved 6 måneders oppfølging. Les heile artikkelen her


Her finner du liste over artikler knyttet til behandlingen i eMeistring

1. Nordgreen, T., Gjestad, R. Andersson, G., Carlbring, P., Havik, O. E. (2018). The Effectiveness of guided internet-based cognitive behavior therapy for social anxiety disorder in a routine care setting. Internet Interventions 13, 24-29 https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.05.003

2. Titov N., Deara, B., Nielssen, O., Staples, L., Hadjistavropoulos, H., Nugent, M., Adlam, K., Nordgreen, T., Bruvik, K., Hovland, A., Repål, A., Mathiasen, K., Kraepelien. M., Blom. K., Svanborg, C., Lindefors, C., Kaldo, V., (2018). ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries. Internet Interventions. https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.07.006

3.            Nordgreen, T., Gjestad, R., Andersson , G.,  Carlbring, P.,  & Havik O. E., (2017): The implementation of guided Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in a routine-care setting: effectiveness and implementation efforts, Cognitive Behaviour Therapy, https://doi.org/10.1080/16506073.2017.1348389   

4. Jakobsen, H., Andersson, G., Havik, O. E. Nordgreen, T. (2017). Guided Interned-Based Cognitive Behavioral Therapy for Mild and Moderate Depression: A Benchmarking Study. Internet Interventions. Internet Interventions 7, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.invent.2016.11.002

5. Nordgreen, T., Haug, T., Öst, L.-G., Andersson, G., Carlbring, P., Kvale, G., Tangen, T., Heiervang, E., Havik, O. E. (2016). Stepped Care Versus Direct Face-to-Face Cognitive Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder and Panic Disorder: A Randomized Effectiveness Trial. Behavior Therapy 47(2): 166-183. https://doi.org/10.1016/j.beth.2015.10.004    

6. Andersson, G., Topooco, N., Havik, O., Nordgreen, T. (2016). "Internet-supported versus face-to-face cognitive behavior therapy for depression." Expert Review of Neurotherapeutics 16(1): 55-60. https://doi.org/10.1586/14737175.2015.1125783

7. Haug, T., Nordgreen, T.,  Öst, L-G., Tangen, T., Kvale, G., Hovland, O.J. Heiervang, E.R., Havik, O. E. (2016). "Working alliance and competence as predictors of outcome in cognitive behavioral therapy for social anxiety and panic disorder in adults." Behaviour Research and Therapy 77: 40-51. 10.1016/j.brat.2015.12.004

8. Nordmo, M., Sinding, A., Carlbring, P., Andersson, G., Havik, O., & Nordgreen, T. (2015). "Internet-delivered cognitive behavioural therapy with and without an initial face-to-face psychoeducation session for social anxiety disorder: A pilot randomized controlled trial." Internet Interventions 2(4): 429-436. http://dx.doi.org/10.1016/j.invent.2015.10.003

9. Nordgreen, T., Andersson, G., & Havik, O. E. (2015). Veiledet internettbehandling for mild og moderat depresjon. En pilotstudie.  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

10. Haug, T., Nordgreen, T., Öst, L.-G., Kvale, G., Tangen, T., Andersson, G., . . . Havik, O. E. (2015). Stepped care versus face-to–face cognitive behavior therapy for panic disorder and social anxiety disorder: Predictors and moderators of outcome. Behaviour Research and Therapy, 71(0), 76-89. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2015.06.002

11. Hovland, A., Johansen, H., Sjobo, T., Vollestad, J., Nordhus, I. H., Pallesen, S., . . . Nordgreen, T. (2015). A Feasibility study on combining Internet-based cognitive behaviour therapy with physical exercise as treatment for panic disorder- Treatment protocol and preliminary results. Cognitiv Behavior Therapy, 1-13. DOI: /10.1080/16506073.2015.1022596


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.