Forsking

Alle pasientar som mottek behandling hos eMeistring blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlinga til forsking.

Dette for at vi skal kunne evaluere og vidarutvikle behandlingstilbodet. Alle data vert anonymisert og kan ikkje identifiserast.

eMeistring inkluderer evaluering av behandlingseffekt og forsking. Følgjande forskingsspørsmål vert undersøkt: 

  • Kva er effekten av assistert internettbehandling i ordinær klinisk praksis? 
  • Kva kjenneteiknar dei som har nytte av assistert internettbehandling i ordinær kliniskpraksis? 
  • Kva er dei helseøkonomiske konsekvensane av å bruke assistert internettbehandling i ordinær praksis? 

Til saman gir dette betydelege bidrag til nasjonal og internasjonal forskingslitteratur.

Forsking og utvikling foregår parallelt med arbeidet ved klinikken, og inkluderar mellom anna:
◦Effektivitetsstudie i eMeistring med problemstillinger knytt til effekt, kost-effektivitet og prediktorar
◦Sjølvtilvisingsprosjektet der pasientar sjølv kan ta kontakt utan å bli tilvist frå fastlege
Intromat, leda av psykologspesialist Tine Nordgreen. Prosjektet har som visjon å betre psykisk helse i befolkninga ved bruk av interaktiv og adaptiv teknologi


Publikasjonar:

mann i trapp

Colourbox

Sosial angst (2018): The effectiveness of guided internet-based cognitive behavioral therapy for social anxiety in a routine care setting

eMeistring har behandla sosial angst siden 2013. I mai 2018 har vi publisert resultat frå 145 pasientar med sosial angst som har fått behandling med eMeistring. Klinisk signifikant bedring ble rapportert frå 66,2 % av desse pasientane. Les heile artikkelen her.

fortvilet jente drar seg i håret.foto

Colourbox

Panikklidelse (2017): The implementation of guided Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in a routine-care setting: effectiveness and implementation efforts

eMeistring har behandla panikkliding siden 2013, og har i løpet av denne tida møtt mange mennesker med ønske om å handtere angsten sin betre i dagleglivet. I Juni 2017 har vi publisert resultat frå 124 pasientar med panikkliding som har fått behandling med eMeistring. Resultata viser at panikkbehandlinga i eMeistring er effektiv både på panikksymptomer og tilleggssymptomer som depresjon. Effekten er best hos dei som har gjennomført meir enn halvparten av behandlinga. Les heile artikkelen her.


mann sitter i stol. dame holder rundt.foto

Colourbox

Depresjon (2019): Effectiveness of guided Internet-delivered treatment for major depression in routine mental healthcare

eMeistring har behandla depresjon siden 2015. I august 2019 ble resultat frå ei studie med 105 pasientar publisert. 48 % av pasientane som gjennomførte hoveddelen av behandlingen hadde klinisk signifikant bedring. Les heile artikkelen her.

Har du spørsmål, ta kontakt med Tine Nordgreen på epost tine.nordgreen@helse-bergen.no

Her finner du liste over artikler knyttet til behandlingen i eMeistring

1. Effectiveness of guided Internet-delivered treatment for major depression in routine mental healthcare - An open study. Tine Nordgreen, Kerstin Blom, Gerhard Andersson, Per Carlbring, Odd E. Havik (2019). https://doi.org/10.1016/j.invent.2019.100274

2. Relationships between depressive symptoms and
panic disorder symptoms during guided internetdelivered
cognitive behavior therapy for panic disorder. Eirik P. Walderhaug, Rolf Gjestad, Jens Egeland, Odd E. Havik & Tine
Nordgreen (2019). https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1646803

3. The Effectiveness of guided internet-based cognitive behavior therapy for social anxiety disorder in a routine care setting. Internet Interventions 13, 24-29. Nordgreen, T., Gjestad, R. Andersson, G., Carlbring, P., Havik, O. E. (2018).  https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.05.003

4. ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries. Internet Interventions. Titov N., Deara, B., Nielssen, O., Staples, L., Hadjistavropoulos, H., Nugent, M., Adlam, K., Nordgreen, T., Bruvik, K., Hovland, A., Repål, A., Mathiasen, K., Kraepelien. M., Blom. K., Svanborg, C., Lindefors, C., Kaldo, V. (2018).  https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.07.006

5. The implementation of guided Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in a routine-care setting: effectiveness and implementation efforts, Cognitive Behaviour Therapy Nordgreen, T., Gjestad, R., Andersson , G.,  Carlbring, P.,  & Havik O. E. (2017). https://doi.org/10.1080/16506073.2017.1348389   

6. Guided Interned-Based Cognitive Behavioral Therapy for Mild and Moderate Depression: A Benchmarking Study. Internet Interventions 7, 1–8. Jakobsen, H., Andersson, G., Havik, O. E. Nordgreen, T. (2017).   https://doi.org/10.1016/j.invent.2016.11.002

7. Stepped Care Versus Direct Face-to-Face Cognitive Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder and Panic Disorder: A Randomized Effectiveness Trial. Behavior Therapy 47(2): 166-183. Nordgreen, T., Haug, T., Öst, L.-G., Andersson, G., Carlbring, P., Kvale, G., Tangen, T., Heiervang, E., Havik, O. E. (2016).  https://doi.org/10.1016/j.beth.2015.10.004    

8. Internet-supported versus face-to-face cognitive behavior therapy for depression. Expert Review of Neurotherapeutics 16(1): 55-60. Andersson, G., Topooco, N., Havik, O., Nordgreen, T. (2016). https://doi.org/10.1586/14737175.2015.1125783

9. Working alliance and competence as predictors of outcome in cognitive behavioral therapy for social anxiety and panic disorder in adults. Behaviour Research and Therapy. Haug, T., Nordgreen, T.,  Öst, L-G., Tangen, T., Kvale, G., Hovland, O.J. Heiervang, E.R., Havik, O. E. (2016).  77: 40-51. 10.1016/j.brat.2015.12.004

10. Internet-delivered cognitive behavioural therapy with and without an initial face-to-face psychoeducation session for social anxiety disorder: A pilot randomized controlled trial. Internet Interventions 2(4): 429-436. Nordmo, M., Sinding, A., Carlbring, P., Andersson, G., Havik, O., & Nordgreen, T. (2015). http://dx.doi.org/10.1016/j.invent.2015.10.003

11. Veiledet internettbehandling for mild og moderat depresjon. En pilotstudie. Nordgreen, T., Andersson, G., & Havik, O. E. (2015).   Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

12. Stepped care versus face-to–face cognitive behavior therapy for panic disorder and social anxiety disorder: Predictors and moderators of outcome. Behaviour Research and Therapy, 71(0), 76-89. Haug, T., Nordgreen, T., Öst, L.-G., Kvale, G., Tangen, T., Andersson, G., Havik, O. E. (2015).  doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2015.06.002

13. A Feasibility study on combining Internet-based cognitive behaviour therapy with physical exercise as treatment for panic disorder- Treatment protocol and preliminary results. Cognitiv Behavior Therapy, 1-13. Hovland, A., Johansen, H., Sjobo, T., Vollestad, J., Nordhus, I. H., Pallesen, S., . . . Nordgreen, T. (2015).  DOI: /10.1080/16506073.2015.1022596


Fann du det du leita etter?