Tenester

For pasienter

 • Kvinne med nettbrett. FotoBehandlingsprogramma

  eMeistring byggjer på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angslidingar.

 • Tilvising

  Alle som ønsker behandling i eMeistring må tilvisast frå fastlege, spesialisthelsetenesta eller annan lege eller psykolog. For å motta behandling må du vere over 18 år.

 • Sikkerheit

  Grunna elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMeistringsprogramma nyttar vi det høgaste sikkerheitsnivået vi har i Norge.

 • Forsking

  Alle pasientar som mottek behandling hos eMeistring blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlinga til forsking.

Fann du det du leita etter?