Om eMeistring

eMeistring skal styrke tilbodet til menneske med psykiske lidingar. Med veileda internettbehandling kan ein nå nye pasientgrupper som elles har høg terskel for å søke hjelp, og dermed støtte oppunder målet om å auke tilgjenget til effektive helsetenester.

Behandlinga er modulbasert og varer opp til 14 veker. Kvar veke får du oppfølging frå ein behandlar via internett som rettleiar deg i behandlinga.

Veileda internettbehandling kan auke behandlingskapasiteten til kvar terapeut. Saman aukar dette tilgjenget til kunnskapsbaserte tenester for menneske med psykiske lidingar.

Behandlingstilbodet finst også på Solli DPS, Søndre Vestfold DPS, Nordre Vestfold DPS og Bærum kommune.

Sjå video:

 

eMeistring er delt i tre fasar: 

eMeistring starta som 3årig prosjekt den 1.1.2012 og gjekk over i klinisk drift frå 1.1.2015. eMeistring er finansiert av Helse Vest.

  • I fase 1 vart program for panikkliding og sosial angst gjort tilgjengelege for poliklinikkane i Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssjukehus. 

  • I fase 2 vart programma tilgjengelege for alle einingar i Helse Vest, og me auka det terapeutiske repertoaret til å omfatte depresjonsbehandling. 

  • I fase 3 vert veileda internettbehandling gjort tilgjengeleg i heile landet.

Internettbehandling i Sverige

Besøk gjerne vår søsterklinikk i Sverige , som vi har tette bånd og samarbeid med.


Vi som arbeider i eMeistring​

 
Portrett Tine Nordgreen. Foto Tine Nordgreen

Forskingsleiar

Portrett Kerstin Blom. Foto Kerstin Blom

Forskning, utvikling og veiledning

seksjonsleiar_Kristin_Bruvik.jpg Kristin Hogstad Bruvik

Seksjonsleiar

Portrett Gunn Elise Sætre. Foto Gunn Elise Sætre

Fagansvarlig - Permisjon

Portrett Hanne H. Gulbrandsen. Foto Hanne H. L. Gulbrandsen

Koordinator

eMeistring-behandlar_Kjersti_Skare.jpg Kjersti Skare

eMeistringsterapeut - fastlegeprosjektet

Portrett Reidar Nævdal. Foto Reidar Nævdal

eMeistringsterapeut - fastlegeprosjektet

Portrett Marianne Iversen. Foto Marianne Iversen

eMeistringsterapeut, fagansvarlig

Portrett Ottar Haugen. Foto Ottar Haugen

eMeistringsterapeut

Portrett Terje W. Dahl. Foto Terje W Dahl

eMeistringsterapeut

Portrett Robin Ingebrigtsen Monsen. Foto Robin Monsen

eMeistringsterapeut

Portrett Anne Cathrine Ulvik Holten. Foto Anne Cathrine Ulvik Holten

eMeistringsterapeut - Solli DPS

Portrett Susanne Hagatun. Foto Susanne Hagatun

eMeistringsterapeut

 Portrett Eva Try. Foto Eva Try

eMeistringsterapeut

Portrett Smiti Chhabra. Foto Smiti Chhabra

eMeistringsterapeut

Silhuett i profil. Grafisk illustrasjon Henning Johansen

eMeistringsterapeut - Solli DPS

Silhuett i profil. Grafisk illustrasjon Helene Skoglund

Forskning

Portrett Geirr Fitje. Foto Geirr Fitje

Forskning