Om eMeistring

eMeistring er terapeutveila internettbehandling for panikkliding, sosial angst, depresjon og Raskere tilbake til jobb.

Veileda internettbehandling inneheld dei same elementa som ordinær kognitiv atferdsterapi hos behandlar i poliklinikk. Forskjellen er at behandlinga og tilbakemelding frå behandlar skjer via internett. Med veileda internettbehandling kan ein dermed nå pasientgrupper som elles har høg terskel for å søke hjelp, eller av andre grunner har utfordringar med å kome i kontakt med hjelpeapparatet (eks. reiseveg, jobb/skule, barn, tid på døgnet). eMeistring er ei fleksibel behandlingsform og støtter dermed oppunder målet om å auke tilgjenget til effektive helsetenester.

Behandlinga er inndelt i kapitler med tekst ein skal lese og oppgåver ein skal gjere. Behandlinga varer i opp til 14 veker. Kvar veke får du oppfølging frå ein behandlar via internett som rettleiar deg i behandlinga.

Veileda internettbehandling kan auke behandlingskapasiteten til kvar terapeut. Behandlingstilbodet finst også på Solli DPS, Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS.

Sjå video om eMeistring:

 

Internettbehandling i Sverige

Besøk gjerne vår søsterklinikk i Sverige , som vi har tette bånd og samarbeid med.


Vi som arbeider i eMeistring​

Våre tilsette
Portrett Tine Nordgreen. Foto Tine Nordgreen

Forskingsleiar

Portrett Kerstin Blom. Foto Kerstin Blom

Forskning, utvikling og veiledning

seksjonsleiar_Kristin_Bruvik.jpg Kristin Hogstad Bruvik

Seksjonsleiar

Portrett Gunn Elise Sætre. Foto Gunn Elise Sætre

Fagansvarlig - Permisjon

Portrett Hanne H. Gulbrandsen. Foto Hanne H. L. Gulbrandsen

Koordinator

eMeistring-behandlar_Kjersti_Skare.jpg Kjersti Skare

eMeistringsterapeut - fastlegeprosjektet

Portrett Reidar Nævdal. Foto Reidar Nævdal

eMeistringsterapeut - fastlegeprosjektet

Portrett Marianne Iversen. Foto Marianne Iversen

eMeistringsterapeut, fagansvarlig

Portrett Ottar Haugen. Foto Ottar Haugen

eMeistringsterapeut

Portrett Terje W. Dahl. Foto Terje W Dahl

eMeistringsterapeut

Portrett Robin Ingebrigtsen Monsen. Foto Robin Monsen

eMeistringsterapeut

Portrett Anne Cathrine Ulvik Holten. Foto Anne Cathrine Ulvik Holten

eMeistringsterapeut - Solli DPS

Portrett Susanne Hagatun. Foto Susanne Hagatun

eMeistringsterapeut

 Portrett Eva Try. Foto Eva Try

eMeistringsterapeut

Portrett Smiti Chhabra. Foto Smiti Chhabra

eMeistringsterapeut

Silhuett i profil. Grafisk illustrasjon Henning Johansen

eMeistringsterapeut - Solli DPS

Silhuett i profil. Grafisk illustrasjon Helene Skoglund

Forskning

Portrett Geirr Fitje. Foto Geirr Fitje

Forskning


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.