Om eMeistring

eMeistring er terapeutveileda internettbehandling for panikkliding, sosial angst og depresjon.

Veileda internettbehandling inneheld dei same elementa som ordinær kognitiv atferdsterapi hos behandlar i poliklinikk. Forskjellen er at behandlinga og tilbakemelding frå behandlar skjer via internett. Med veileda internettbehandling kan ein dermed nå pasientgrupper som elles har høg terskel for å søke hjelp, eller av andre grunner har utfordringar med å kome i kontakt med hjelpeapparatet (eks. reiseveg, jobb/skule, barn, tid på døgnet). eMeistring er ei fleksibel behandlingsform og støtter dermed oppunder målet om å auke tilgjenget til effektive helsetenester.

Behandlinga er inndelt i kapitler med tekst ein skal lese og oppgåver ein skal gjere. Behandlinga varer i opp til 14 veker. Kvar veke får du oppfølging frå ein behandlar via internett som rettleiar deg i behandlinga.

Veileda internettbehandling kan auke behandlingskapasiteten til kvar terapeut. Behandlingstilbodet finst også på Solli DPS og Vestfold DPS.

Sjå video om eMeistring:

 

Internettbehandling i Sverige

Besøk gjerne vår søsterklinikk i Sverige , som vi har tette bånd og samarbeid med.


Vi som arbeider i eMeistring​

Våre tilsette
Portrett Tine Nordgreen. Foto Tine Nordgreen

Forskingsleiar

Portrett Kerstin Blom. Foto Kerstin Blom

Forskning, utvikling og veiledning

seksjonsleiar_Kristin_Bruvik.jpg Kristin Hogstad Bruvik

Seksjonsleiar

Portrett Gunn Elise Sætre. Foto Gunn Elise Sætre

Fagansvarlig - Permisjon

Portrett Hanne H. Gulbrandsen. Foto Hanne H. L. Gulbrandsen

Koordinator

eMeistring-behandlar_Kjersti_Skare.jpg Kjersti Skare

eMeistringsterapeut - fastlegeprosjektet

Portrett Susanne Hagatun. Foto
Susanne Hagatun

eMeistringsterapeut


Portrett Marianne Iversen. Foto Marianne Iversen

eMeistringsterapeut, fagansvarlig

Portrett Ottar Haugen. Foto Ottar Haugen

eMeistringsterapeut

Portrett Terje W. Dahl. Foto Terje W Dahl

eMeistringsterapeut

Silhuett i profil. Grafisk illustrasjon
Henning Johansen

eMeistringsterapeut - Solli DPS


silhuette

Hanne Jakobsen
eMeistringsterapeut

silhuett
Marthe Myklebost 
eMeistringsterapeut
 
silhuett
Mehri Agai eMeistringsterapeut 
silhuett
Øystein Sandven eMeistringsterapeut SPH 
silhuett
Steinar Svoren eMeistringsterapeut SPHFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.