Om eMeistring

eMeistring er terapeutveileda internettbehandling for panikkliding, sosial angst og depresjon.

Veileda internettbehandling inneheld dei same elementa som ordinær kognitiv atferdsterapi hos behandlar i poliklinikk. Forskjellen er at behandlinga og tilbakemelding frå behandlar skjer via internett. Med veileda internettbehandling kan ein dermed nå pasientgrupper som elles har høg terskel for å søke hjelp, eller av andre grunner har utfordringar med å kome i kontakt med hjelpeapparatet (eks. reiseveg, jobb/skule, barn, tid på døgnet). eMeistring er ei fleksibel behandlingsform og støtter dermed oppunder målet om å auke tilgjenget til effektive helsetenester.

Behandlinga er inndelt i kapitler med tekst ein skal lese og oppgåver ein skal gjere. Behandlinga varer i opp til 14 veker. Kvar veke får du oppfølging frå ein behandlar via internett som rettleiar deg i behandlinga.

Veileda internettbehandling kan auke behandlingskapasiteten til kvar terapeut. Behandlingstilbodet finst også på Solli DPS, Vestfold DPS og Nidaros DPS.

Sjå video om eMeistring:

 

Internettbehandling i Sverige

Besøk gjerne vår søsterklinikk i Sverige , som vi har tette bånd og samarbeid med.


Vi som arbeider i eMeistring​


Våre tilsette
Portrett Tine Nordgreen. Foto Tine Nordgreen

Forskingsleiar

Portrett Kerstin Blom. Foto Kerstin Blom

Forsking, utvikling og veiledning

seksjonsleiar_Kristin_Bruvik.jpg Kristin Hogstad Bruvik

Prosjektleiar, Helse Vest

Portrett Gunn Elise Sætre. Foto Gunn Elise Sætre

Fagansvarleg - Permisjon

eMeistring-behandlar_Kjersti_Skare.jpg Kjersti Skare

Fungerande seksjonsleiar

silhuett
Reidar Nævdal

Fungerande fagansvarleg

Portrett Hanne H. Gulbrandsen. Foto
Hanne H. L. Gulbrandsen

Koordinator/ Systemansvarleg

Portrett Ottar Haugen. Foto
Ottar Haugen

eMeistringterapeut

Silhuett i profil. Grafisk illustrasjon
Henning Johansen

eMeistringterapeut - Solli DPS

silhuett
Marthe Myklebost
eMeistringterapeut
silhuett
Øystein Duus
eMeistringterapeut
silhuett Hanne Saltnes
eMeistringterapeut
silhuett
Anita Skreien
eMeistringterapeutsilhuett
Marte Samnøy
eMeistringterapeut 

 
Fann du det du leita etter?