Doktorgrad om skolevegring og ASF

Ellen Kathrine Munkhaugen ansatt i Regional Kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst disputerte 19. juni med avhandlingen “School refusal behaviour in students with autism spectrum disorder. An exploratory study of frequency and associated factors”. Det er laget en kort film om temaet.