Kort sjekkliste

Her finn du ei oversikt over ulike grunnar til at ein ikkje kan gi blod, og kor lenge ein må vente.

Grunn​​

 Ventetid

 Enkel tannbehandling      24 timar
 Rotfylling, tanntrekking osv.  1 veke etter avsluttande behandling
 Forkjøling utan feber  1 veke frå du er frisk
 Munnsår / opne sår  14 dagar etter tilheling
 Hatt oppkast eller laus avføring  14 dagar frå du er frisk
 Gjennomført tablettbehandling  14 dagar etter avslutta kur
 Infeksjonar med feber, influensa  14 dagar frå du er frisk
 Flåttbitt  4 veker
 Flåttbitt med påfølgande  infeksjon  6 månader etter ferdigbehandla
 Ny seksualpartnar  6 månader
 Tatovering og piercing  6 månader, ikkje gi med piercing i slimhinner
 Opphald i USA og Canada  4 veker etter heimkomst i perioden 1. april - 30. november
 Opphald i Asia, Sør-Amerika og  Afrika  Sjå reisekarantener eller ta kontakt
 Opphald i malariaområde   1 års karantene 


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.