Kort sjekkliste

Her finn du ei oversikt over ulike grunnar til at ein ikkje kan gi blod, og kor lenge ein må vente.

Oversikt karantene

Grunn​​

 Ventetid

​Akupunktur

​1) Minimum 6 månadars karantene, med mindre akupunkturen er utført av autorisert helsepersonell og med sterilt eingongsutstyr.

2) For akupunktur gitt av autorisert helsepersonell og med sterilt eingongsutstyr gjeld følgjande regel:
Dersom akupunkturnåler skal sitje til dei fell ut, kan ein gi blod når nåla har falt ut og såret har grodd.
Grunnsjukdommen som akupunkturbehandlinga er gitt for må også vurderast.

Sjekk kven som er autorisert helsepersonell på Helsedirektoratets nettsider eller ta kontakt med oss

 Enkel tannbehandling    

 24 timar

 Rotfylling, tanntrekking osv.

 1 veke etter avsluttande behandling

 Forkjøling utan feber

 1 veke frå du er frisk

 Munnsår / opne sår

 14 dagar etter tilheling

 Hatt oppkast eller laus avføring

 14 dagar frå du er frisk

 Gjennomført tablettbehandling

 14 dagar etter avslutta kur

 Infeksjonar med feber, influensa

 14 dagar frå du er frisk

 Flåttbitt

 4 veker

 Flåttbitt med påfølgande  infeksjon

 6 månader etter ferdigbehandla

 Ny seksualpartnar

 6 månader

 Tatovering og piercing

 6 månader, ikkje gi med piercing i slimhinner

 Opphald i USA og Canada

 4 veker etter heimkomst i perioden 1. april - 30. november

 Opphald i Asia, Sør-Amerika og  Afrika

  Sjå reisekarantener eller ta kontakt

 Opphald i malariaområde 

1 års karantene ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.