Sjekkliste før blodgiving

Er du klar til å gje blod? Unngå bomtur.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sjå gjerne gjennom "spørreskjema for blodgivning" heime før du kjem eller gå gjennom "kort sjekkliste" under. Då blir du gjerne minna om grunnar til at ein ikkje kan gje blod og kan unngå bomtur.

Her er ei oversikt ​​​over ulike årsaker til at ein må vente eller ikkje kan gje blod: 

 

Ny seksualpartnarhttps://helse-bergen.no/blodbanken/sjekkliste-for-blodgiving/ny-seksualpartnarNy seksualpartnarDersom du har hatt ny seksualpartner siste 6 månadar må du vente med å gi blod.05.07.2016 09:25:20
Kort sjekklistehttps://helse-bergen.no/blodbanken/sjekkliste-for-blodgiving/kort-sjekklisteKort sjekklisteHer finn du ei oversikt over ulike grunnar til at ein ikkje kan gi blod, og kor lenge ein må vente.05.07.2016 08:51:03
Reisehttps://helse-bergen.no/blodbanken/sjekkliste-for-blodgiving/reiseReiseReiser til ein del stader i verda medfører at du må vente med å gi blod i ein periode etter at du er kommen heim grunna risiko for sjukdomssmitte. Venteperioden kallast karantene.05.07.2016 09:06:08
Graviditethttps://helse-bergen.no/blodbanken/sjekkliste-for-blodgiving/graviditetGraviditetDu skal ikkje gje blod når du er gravid.05.07.2016 09:23:13
Tannhelsehttps://helse-bergen.no/blodbanken/sjekkliste-for-blodgiving/tannhelseTannhelseUlike formar for tannbehandling kan gje karantene.05.07.2016 09:27:10
Sjukdom og infeksjonarhttps://helse-bergen.no/blodbanken/sjekkliste-for-blodgiving/sjukdom-og-infeksjonarSjukdom og infeksjonarDu må føle deg frisk for å gi blod. Dersom du har vært sjuk, har fått utført inngrep eller går på medisinar kan du få karantene. 05.07.2016 09:17:58

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.