Sjekkliste før blodgiving

Er du klar til å gje blod? Unngå bomtur.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sjå gjerne gjennom "spørreskjema for blodgivning" heime før du kjem eller gå gjennom "kort sjekkliste" under. Då blir du gjerne minna om grunnar til at ein ikkje kan gje blod og kan unngå bomtur.
Du kan ikkje fylle ut skjema og ta med, man må fylle ut på nettbrett her på Blodbanken/Blodbussen.

Her er ei oversikt ​​​over ulike årsaker til at ein må vente eller ikkje kan gje blod: 

Alder mellom 18 og 65 år

Registrerte givarar over 65 år kan fortsette å gi blod, men det skal då gjerast ei årleg legevurdering av blodgivaren.

Kroppsvekt under 50 kilo

Du må vege over 50 kg, dette er fordi me tappar det same volumet blod av alle blodgivarar, og for personar med lavare vekt enn 50 kg vil dette utgjere ein for stor andel av blodvolumet til at det er forsvarleg.

Ny seksualpartner

Dersom du har hatt ny seksualpartner, er det 6 månadars karantene før du kan gi blod.

Menn som har eller har hatt seksuell kontakt med menn skal ikke gi blod: Minimum 12 måneders karantene etter siste seksuelle kontakt.
Det er reglar for blodgiving der utanlandsopphold til givars seksualpartner er avgjerande. Ta derfor kontakt for å avklare om du kan gi blod dersom du har seksualpartnar som har vore på reise eller budd lenger enn 6 månader i Afrika, Sør- og Mellom-Amerika eller i Asia.

Sjukdom og infeksjonar

Du må føle deg frisk for å gi blod. Dersom du har vært sjuk, har fått utført inngrep eller går på medisinar kan du få karantene.

  • Forkjøling utan feber gir  1 veke ventetid frå du er frisk.
  • Infeksjonar med feber, influensa, gir 14 dagar frå du er frisk.
  • Munnsår / opne sår , gir 14 dagars ventetid etter tilheling.
  • Hatt oppkast eller laus avføring, gir 14 dagars ventetid frå du er frisk.
  • Gjennomført tablettbehandling, gir  14 dagars ventetid etter avslutta kur.
  • Flåttbitt gir 4 veker ventetid, flåttbitt med påfølgande infeksjon 6 månader etter ferdigbehandla.

Reise

Reiser til ein del stader i verda medfører at du må vente med å gi blod i ein periode etter at du er kommen heim grunna risiko for sjukdomssmitte. Les meir om venteperioden for dei ulike landa.

Graviditet

Du skal ikkje gje blod når du er gravid. Det er ett års karantene etter fødsel og 6 månader karantene etter abort.

Tannhelse

Ulike formar for tannbehandling kan gje karantene.

Enkel tannbehandling hjå tannlege eller tannteknikar, borring og fylling gir 24 timars karantene.
Etter meir omfattande tannbehandling som rotfylling, tanntrekking osv., skal ein vente minimum 1 veke etter avslutta behandling.
Dersom du har tannverk, infeksjon i tannkjøttet, eller er under behandling skal du ikkje gi blod.​

  • Enkel tannbehandling  24 timar ventetid
  • Rotfylling, tanntrekking osv. gir 1 veke ventetid etter avsluttande behandling.
  • Munnsår / opne sår, gir 14 dagars ventetid etter tilheling.

Akupunktur

​1) Minimum 6 månadars karantene, med mindre akupunkturen er utført av autorisert helsepersonell og med sterilt eingongsutstyr.

2) For akupunktur gitt av autorisert helsepersonell og med sterilt eingongsutstyr gjeld følgjande regel:
Dersom akupunkturnåler skal sitje til dei fell ut, kan ein gi blod når nåla har falt ut og såret har grodd.
Grunnsjukdommen som akupunkturbehandlinga er gitt for må også vurderast.

Sjekk kven som er autorisert helsepersonell på Helsedirektoratets nettsider eller ta kontakt med oss.

Tatovering og piercing

Det er 6 mnd karantene etter tatovering eller piercing uansett om det er gjort i Norge eller i utlandet. Hål i øyrane gir også 6 månadar karantene med mindre det er brukt sterilt eingangsutsyr.
Ved piercing i slimhinner kan ein ikkje gi blod, vent då 1 mnd etter at piercing i slimhinner er tatt ut.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.