Sjøgrens syndrom

Revmatologisk avdeling

Sjøgrens syndrom er ein kronisk revmatisk sjukdom som er karakterisert av nedsett spytt- og tåreproduksjon. Dette fører til tørre auge og tørr munn. Sjukdommen kan kome aleine og blir då kalla primært Sjøgrens syndrom. Ein kan og ha same symptom i forbindelse med andre revmatiske sjukdommar, såkalla sekundært Sjøgrens syndrom. Tørre auge og tørr munn er elles ei vanleg plage som ofte ikkje skuldast revmatisk sjukdom.

Innleiing

Utgreiing og årsak

Sjøgrens syndrom er mykje vanlegare hos kvinner enn hos menn. Rundt 0,5 % av befolkninga er ramma, men sjukdommen er sjeldan hos barn og unge. Ein veit ikkje heilt kvifor nokon utviklar Sjøgrens syndrom, men sjukdomsutvikling heng truleg saman med arvelege faktorar så vel som miljøfaktorar.

Symptom og sjukdomsteikn

Dei vanlegaste symptoma på Sjøgrens syndrom er tørre auge og tørr munn. Kvinner kan òg bli tørr i skjeden. Hovne spyttkjertlar er ikkje sjeldan. Ein kan sjå ulike endringar i huda, slik som utvikling av likfingre eller hudutslett. Rundt halvparten av dei som får diagnosen Sjøgrens syndrom har i tillegg ledd- og muskelverk. Elles er det svært vanleg at dei som blir ramma kjenner seg trøytte og uopplagde.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Fastsetting av diagnose

Diagnosen blir sett på bakgrunn av symptom, blodprøver, funn av tørre auge og tørr munn, og eventuelt vevsprøve. Tåreproduksjon og spyttsekresjon blir målt. Visse antistoff er òg nyttige ved diagnosesetting (ANA, Anti SSA, Anti SSB). I tillegg blir det ofte tatt ei prøve frå lepper for å sjå etter betennelse. Denne prøva blir tatt av Øyre-Nase-Halslege.

2. Under

Behandling

Kunstig tårevæske er den mest vanlege behandlinga for tørre auge. Når det gjeld tørr munn tilrår ein å drikke vatn eller anna sukkerfri drikke. Mange har nytte av å bruke sukkerfri tyggegummi og syrlege drops, og nokre kan òg ha effekt av kunstig spyttvæske. Det er viktig med god munnhygiene med regelmessige besøk hos tannlege og bruk av fluortannkrem. Om ein er uttalt trøytt og har store plager med tørre auge og tørr munn, kan det i enkelte tilfelle vere aktuelt å prøve ein antirevmatisk medisin som heiter Plaquenil. 

3. Etter

Ikkje alle med Sjøgrens syndrom treng oppfølging på sjukehus. Om ein treng oppfølging av spesialist eller kan følgjast hos fastlege blir vurdert i kvart enkelt tilfelle ut frå kor uttalte symptom ein har, og om ein har betennelsesmarkørar og antistoff i blodet. 

Vil du vite meir?

In English


Kontakt

Revmatologisk avdeling
Telefon
Ekspedisjon: 55975400
Sengepost: 55975402
Dagpost: 55975401
Poliklinikk: 55975397
For øyeblikkeleg hjelp: 55975427
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.