Samtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning

Rusmedisin

Innledning

Henvisning og vurdering

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Under

Etter

Kontaktinformasjon

Rusmedisin - AFR
Telefon
55 97 01 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefaks 55 97 01 01
Pakkeforløp Tverrfagleg spesialisert rusbehandling
Forløpskoordinator Veronica Hyun Mi Han Skogvold - telefon 91 30 20 30

Tilsyn fra avdeling for rusmedisin ved HUS og HDS: 41 52 41 41 (Ambulant seksjon)

E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400
5021 Bergen
Fann du det du leita etter?